Font D'Alimenació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Font D'Alimenació by Mind Map: Font D'Alimenació

1. Definició

1.1. En electrònica, una font d'alimentació es un dispositiu que converteix la tensió alterna, en una o varies tensions continues, que alimenten els distints circuits de l'aparell electrònic al que es conecta (odenador, televisor, impresora, router...)

2. Conectors

2.1. Cable principal

2.1.1. El cable de poder principal es connecta a la placa mare i és estreta. Ve en varietats de 20 i 24 pins, depenent del factor de potència per a la qual es va dissenyar la font. Les fonts més velles són més propenses a tenir un connector de 20 pins, mentre que les més noves usen només connectors de 24 pins. Algunes unitats són capaços de canviar del format de 20 pins al de 24.

2.2. Molex 4 pins

2.2.1. El cable de poder molex de 4 pins és el més comú. Les fonts de poder arriben a tenir fins a quatre d'ells. Són usat per alimentar diversos tipus de components, incloent discs durs IDE i unitats òptiques. Alguns sistemes de refredament, ventiladors i llums afegides també utilitzen el connector molex.

2.3. SATA

2.3.1. Els discs durs SATA moderns usen el cable de poder SATA, que té 15 pins i normalment és de color negre. La majoria de les fonts de poder tenen dos o tres d'aquests connectors, però alguns només en tenen un. Els usuaris que necessiten més cables de poder SATA poden utilitzar adaptadors per convertir connectors molex a connectors SATA de 15 pins.

2.4. PCI-Express

2.4.1. El cable de poder PCI-Express ve en varietats ATX de 4 pins o EPS de 8 pins. També n'hi ha del tipus 4 + 4 pins que funcionen com qualsevol dels dos. El cable de poder PCI-E subministra grans quantitats d'electricitat a targetes gràfiques d'alt poder. Moltes fonts de poder de rang mitjà i baix no tenen un cable de poder PCI-E. Això pot causar problemes en instal lar una targeta gràfica de gamma alta. Per resoldre aquest problema, les targetes vénen sovint amb convertidors de 4 pins a PCI-E.

2.5. Disco duro flexible de 4 pins

2.5.1. Encara que es fan servir cada vegada menys, el connector de disc flexible de 4 pins és una versió més petita del cable molex usat freqüentment per alimentar unitats de disc flexible i targetes gràfiques antigues. També hi ha adaptadors per convertir el cable de 4 pins a un dels 3 pins usat pels ventiladors.

2.6. Cable auxiliar 6 pins

2.6.1. Les noves fonts de poder no tenen cables auxiliars de 6 pins, tot i que encara poden ser trobades en certes ordinadors AMD de doble processador. Aquest cable es connecta a la placa mare per proveir potència extra.

3. Funcions

3.1. Convertir el corrent (altern) de la xarxa elèctrca en corrent que soporta l'odinador (continua).

4. Etapes

4.1. Tranformació

4.1.1. Converteix la tensió que entra de 220v en tensió de sortida de 5 12v.

4.2. Rectificació

4.2.1. Fa que el corrent sigui constant, continua i no pateixi variacions de voltatge que puguin fer mal als components del PC.

4.3. Filtrat

4.3.1. Treballa el senyal perque no tengui oscilacions (Aplanar al màxim el senyal).

4.4. Estabilització

4.4.1. Mitjançant un regulador conseguim que cuan augmenta o disminueix el senyal de entrada no afecti a la tensió de sortida.

5. Tipus

5.1. AT

5.1.1. Van ser les pimeres conexions per a les fonts d'alimentació, per als pimers ordinadors. És el fomat emprat per IBM AT i els seus clons en fomat de sobretaula i torre completa. Aquest format va ser el primer intent exitós de estandaització per a les fomes de placa base.

5.2. ATX

5.2.1. L'estandard ATX és va desarollar com una evolució del factor de forma de Baby-AT, per a millorar la funcionalitat dels actuals E/S i reduir el cost total del sistema. Va ser el pimer canvi important amb molts d'anys.

5.2.1.1. ATX1

5.2.1.1.1. Va ser la primera versió de les fonts ATX.

5.2.1.2. ATX2

5.2.1.2.1. És la versió 2 de les fonts ATX.