Fonts d'Alimentació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fonts d'Alimentació by Mind Map: Fonts d'Alimentació

1. Definició: és un dispositiu que converteix la tensió alterna, en una o diverses tensions, pràcticament contínues, que alimenten els diferents circuits de l'aparell electrònic al que es connectaEs un dispositivo que convierte la tensión alterna , en una o varias tensiones , prácticamente continuas , que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta

2. Tipus

2.1. AT:Varen ser les primeres fonts d'alimentació utilitzades en els primer Pc's fins l'aparició del Pentium MMX.

2.2. ATX: Es va modernitzar el circuit de la font , sempre està activa , la font sempre està alimentada amb una tensió petita per mantenirla en espera.

2.3. ATX2: V2.0 Utilitza un conector de 24 pines més el secundari de 4 . les plaques bases de athlon 64 y pentium D corresponen a aquest estandar. V2.2 Utilitza un conector de 24 pines més un secundari de 4 i un terciari de 8 pines (l'utilitcen algunes plaques de Core Duo y Quad Core).

3. Connectors

3.1. Floppy:Un disquet o disc flexible (en anglès floppy disk o disquet) és un mitjà d'emmagatzematge o suport d'emmagatzematge de dades format per una peça circular de material magnètic, fina i flexible (d'aquí la seva denominació) tancada en una coberta de plàstic, quadrada o rectangular, que es pot utilitzar en un ordinador d'escriptori

3.2. SATA:és una interfície de transferència de dades entre la placa base i alguns dispositius d'emmagatzematge, com pot ser el disc dur, lectors i regrabadores de CD / DVD / BR, Unitats d'Estat Sòlid o altres dispositius d'altes prestacions que estan sent encara desenvolupats

3.3. Molex:és un líder mundial com a proveïdor d'interconnexions electròniques incloent connectors de cables elèctrics i fibres òptiques entre altres productos. Molex ven més de 100.000 productes i des de qualsevol tipus de connexions elèctriques i de fibra òptica a switches i eines d'aplicació.

3.4. ATX 24 Pines:ATX (Advanced Technology esteneu) és una especificació de format de la Placa Mare desenvolupat per Intel el 1995 per millorar els anteriors estàndards de facto com l'AT factor de forma. Va ser el primer canvi important en l'escriptori armari per ordinador, placa base i el disseny de la font d'alimentació en molts anys, la millora de la normalització i la intercanviabilitat de les peces

3.5. ATX 4 Pines: És el ATX més utilitzat i fa el mateix travall que l'ATX 24.

3.6. PCI Express: anteriorment conegut per les sigles 3GIO, en el cas de les "Entrades / Sortides de Tercera Generació", en anglès: 3rd Generation In / Out) és un nou desenvolupament del bus PCI que usa els conceptes de programació i els estàndards de comunicació existents, però es basa en un sistema de comunicació sèrie molt més ràpid. Aquest sistema és recolzat principalment per Intel, que va començar a desenvolupar l'estàndard amb nom de projecte Arapahoe després de retirar del sistema Infiniband.

4. Etapes

4.1. Rectificar: Fa que el corrent sigui constant, contínua i no pateixi variacions de voltatge que puguin danyar els components del PC.

4.2. Estabilització Mitjançant un regulador conseguim que quan augmenti o disminieixqui la senyal de entrada no afecti a la tensió de sortida.

4.3. Filtrat: trevalla la senyal per a que no tengui oscilacions( aplana al màxim la senyal)..

4.4. Transformació: Converteix la tensió de entrada de 220 v en tensió de sortida de 5 a 12 v

4.5. Funcions:Convertir la corrent (alterna) de la red elictrica en corrent que soporti l'ordinador