Kap. 9 Købsadfærd på konsumentmarkedet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kap. 9 Købsadfærd på konsumentmarkedet by Mind Map: Kap. 9  Købsadfærd på konsumentmarkedet

1. 9.1 Behov

1.1. Maslow behovspyramide

1.1.1. Fysiologiske behov

1.1.1.1. Drikkelse

1.1.1.2. Mad

1.1.1.3. Søvn + Sex

1.1.1.3.1. Bolig sikkerhed

1.1.2. Behov for tryghed og sikkerhed

1.1.2.1. Helbredelse sikkerhed

1.1.3. Sociale behov

1.1.3.1. Venner

1.1.3.2. Bezzerwizzer

1.1.3.3. Stearinlys

1.1.4. Egobehov

1.1.4.1. Ros fra andre

1.1.4.2. Respekt fra andre

1.1.5. Selvrealiseringsbehov

1.1.5.1. Hobby fx. male

1.1.6. Effektivt og latent behov

1.1.6.1. Tilfredstillet

2. 9.2 Købemotiver

2.1. Det funktionelle købemotiv

2.2. De sociale købemotiver

2.2.1. Snobmotivet

2.2.2. Bandwagonmotivet

2.2.3. Veblenmotivet

2.2.4. Thriftymotivet

3. 9.3 Købstyper og købsadfærdstyper

3.1. Købstyper

3.1.1. Impulskøb

3.1.2. Vanekøb

3.1.3. Overvejelseskøb

3.2. købsadfærdstyper

3.2.1. Rutinemæssig adfærd

3.2.2. Prøvende og variationssøgende adfærd

3.2.3. Problemløsende adfærd

3.2.4. Loyalitetsadfærd

4. 9.4 Beslutningsprocessen

4.1. Købsbeslutningsprocessens faser

4.1.1. Problemerkendelse

4.1.2. Informationssøgning

4.1.3. Vurdering af alternativer

4.1.4. Købsbeslutningen

4.1.5. Efterkøbsmotivet

5. 9.5 Køberoller

6. 9.6 Andre købsadfærdsbegreber

6.1. Rådighedsbeløb

6.2. Stimuli

6.3. Livscyklus og forbrugsvaner

6.3.1. Livscyklus

6.3.2. Forbrugsvaner

6.4. Referencegrupper – det sociale netværk

6.5. Opinionsleder

6.6. Købevaner

7. 9.7 SOR-modellen

7.1. Stimuli

7.1.1. Virk

7.1.2. Privart

7.2. Organisme

7.2.1. Forbrugers blackbox

7.3. Respons

8. Informationssøgning

8.1. Oplevet risiko