ordening

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ordening by Mind Map: ordening

1. taxon

1.1. taxonomie

1.2. systematiek

2. indelingscriteria

2.1. morfologische kenmerken

2.2. anatomische kenmerken

2.3. biochemische kenmerken

2.4. aantal cellen

2.5. celgrootte

2.6. aantal organellen

2.7. bezit celkern

2.7.1. geen: prokaryoten

2.7.2. wel: eukaryoten

2.8. bezit celwanden

2.9. voedingswijze

2.9.1. organische stoffen

2.9.2. anorganische stoffen

2.9.3. autotroof

2.9.3.1. chlorofyl (bladgroen)

2.9.4. hetrotroof

3. 4 rijkensysteem

3.1. bacterien

3.1.1. microbiologie

3.1.2. prokaryoot

3.1.3. circulair dna-molecuul

3.1.4. plasmiden

3.1.4.1. recombinant DNA-techniek

3.1.4.2. DNA-replicatie

3.1.4.2.1. conjugatie

3.1.5. deling

3.1.6. pathogene bacterien

3.1.7. biotechnologie

3.1.7.1. genetisch gemodificeerde bacterien

3.1.8. indeling van de bacterien

3.1.8.1. peptidoglycane celwanden

3.1.8.1.1. grampositief

3.1.8.1.2. gramnegatief heeft die celwanden niet

3.1.8.2. Cyanobacterien

3.1.8.2.1. chlorofyl

3.1.8.2.2. blauwe pigmenten

3.1.8.2.3. waterbloei

3.1.8.3. endospore

3.1.8.3.1. cyste

3.2. schimmels

3.2.1. eencellig

3.2.1.1. gisten

3.2.1.1.1. knopvorming

3.2.2. veelcellig

3.2.2.1. schimmeldraden,hyfen

3.2.2.1.1. mycelium

3.2.3. celwanden

3.2.3.1. chitine

3.2.4. antibioticum peniciline

3.3. planten

3.3.1. celwanden

3.3.1.1. cellulose

3.3.2. chloroplasten

3.3.2.1. chlorofiel

3.3.2.1.1. fotosynthese

3.3.3. 5 afdelingen

3.3.3.1. sporenplanten

3.3.3.1.1. wieren

3.3.3.1.2. paardenstaarten

3.3.3.1.3. mossen

3.3.3.1.4. varens

3.3.3.2. vaatplanten, houtvaten en bastvaten

3.3.3.2.1. paardenstaarten

3.3.3.2.2. varens

3.3.3.2.3. zaadplanten

3.4. dieren

3.4.1. afdelingen, phyla

3.4.1.1. klassen

3.4.1.2. orden

3.4.1.3. families

3.4.1.4. geslachten

3.4.1.4.1. ras

3.4.1.5. soorten

3.4.1.5.1. populatie

3.4.1.5.2. Linnaeus, Binaire naamgeving

3.4.2. bilateraal symmetrisch

3.4.3. radiaal simmetrisch

3.4.4. inwendig skelet

3.4.4.1. exoskelet

3.4.5. inwendig skelet

3.4.5.1. endoskelet

3.4.6. eencellige dieren

3.4.6.1. kloppende vacuolen

3.4.6.2. amoebe

3.4.6.2.1. voedingsvacuolen

3.4.6.3. pantoffeldiertje

3.4.6.3.1. trilhaartjes

3.4.6.4. oogdiertje

3.4.6.4.1. zweephaar

3.4.6.4.2. oogvlek

3.4.7. weekdieren

3.4.7.1. tweekleppigen

3.4.7.2. slakken

3.4.7.2.1. naaktslakken

3.4.7.3. inktvissen

3.4.8. geleedpotigen

3.4.8.1. exoskelet

3.4.8.1.1. duizendpoten

3.4.8.1.2. kreeftachtigen

3.4.8.1.3. spinachtigen

3.4.8.1.4. insecten

3.4.8.1.5. vervellingen

3.4.9. gewervelden

3.4.9.1. vissen

3.4.9.2. amfibieën

3.4.9.3. reptielen

3.4.9.4. vogels

3.4.9.5. zoogdieren