Ondernemingsplan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ondernemingsplan by Mind Map: Ondernemingsplan

1. Financiën

1.1. Omzetvoorspelling

1.1.1. Bepaal je omzet

1.2. Investeringsbegroting

1.2.1. Maak Investeringsbegroting

1.3. Financeringsplan

1.3.1. Maak een financieringsplan

1.4. Openingsbalans

1.4.1. Stel een openingsbalans op

1.5. Resultatenbegroting

1.5.1. Maak een resultatenbegroting

1.6. Liquiditeitsbegroting

1.6.1. Maak een liquiditeitsbegroting

1.7. Scenarioanalyse

1.7.1. Maak minimaal drie scenario's

1.8. Inkomen ondernemers

1.8.1. Schatting inkomst en winst ondernemer

2. Organisatie

2.1. Personeel en bevoegdheden

2.1.1. Consequenties aannemen personeel

2.1.2. Maak personeelsplan

2.2. Productieproces

2.2.1. Bepaal de productie van je product

2.2.2. werk je productieproces uit

2.3. Automatisering

2.4. Boekhouden en administratie

2.4.1. Zet je boekhouding op

3. Promotie

3.1. Doelgroepen

3.1.1. Voer een klantenanalyse uit

3.1.2. Bepaal de doelgroepen

3.2. Huisstijl

3.2.1. Bedenk een handelsnaam

3.2.2. Ontwikkel huisstijl

3.2.3. Ontwerp visitekaartje

3.3. Website

3.4. Promotieplan

3.4.1. Zorg voor gratis publiciteit

3.4.2. Schrijf promotieplan

4. Markt

4.1. Bedrijfstakanalyse

4.1.1. Onderzoek je bedrijfstak

4.2. Klantenanalyse

4.2.1. Bepaal doelgroen en markt

4.2.2. Voer een klantenanalyse uit

4.3. Concurrentieanalyse

4.3.1. Voer een concurrentieanalyse uit

4.4. Leverancieranalyse

4.5. Distributieanalyse

4.6. Omgevingsanalyse

4.6.1. Analyseer je omgeving

4.7. Interne analyse

4.7.1. Analyseer je sterke en zwakke punten

4.8. Marketingstrategie

4.8.1. Bepaal mogelijke strategieën

4.8.2. Schrijf je marketingstrategie en werk je 5 P's uit

5. Onderneming

5.1. De ondernemers

5.1.1. Onderzoek de ondernemerskwaliteiten

5.1.2. Maak een CV

5.1.3. Maak een overzicht van de onderzoekskwaliteien

5.2. Zakelijke gegevens

5.2.1. Handelsnaam

5.2.2. Huisvesting

5.3. Het product

5.3.1. Werk je idee uit

5.3.2. Controleer de haalbaarheid

5.4. Missie en doelstellingen

5.4.1. Formuleer je missie

5.4.2. Formuleer je visie

5.4.3. Formuleer je doelstelling

5.5. Huisvesting

5.5.1. Bepaald de huisvesting

5.6. Rechtsvorm

5.6.1. Kies de rechtsvorm

5.7. Overheid

5.7.1. Welke vergunningen en diploma's zijn nodig

5.8. Verzekeringen

5.8.1. Onderzoek je risico's en verzekeringen