Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Energi by Mind Map: Energi

1. Strøm

2. Vindmøller

3. Solen

4. CO2

5. "Hamster energi"

6. Overtryk og undertryk

7. +/- poler (Batteri)

8. Kemiske reatkioner

9. Ild

10. Strømforsyning

11. Eksplosioner

12. Gas

13. Lys

14. Jordens indre

15. Batterier

16. Magneter

17. Fyrværkeri

18. Dynamo

19. Gødning

20. Tordenvejr

21. Sodavand

22. Koffein

23. Lyn

24. Computer