HAMKin julkiset sivut 2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HAMKin julkiset sivut 2014 by Mind Map: HAMKin julkiset sivut 2014

1. HAKIJALLE

1.1. Ammatilliset opettajankoulutukset

1.1.1. Ammatillinen opettajankoulutus

1.1.1.1. Hakukelpoisuus

1.1.1.1.1. Hakutilastoja

1.1.1.2. Haku- ja valintamenettely

1.1.1.2.1. Usein kysytyt kysymykset

1.1.1.3. Opiskelu

1.1.1.4. Opiskelukäytänteitä

1.1.1.5. Yhteystiedot

1.1.2. Ammatillinen erityisopettajankoulutus

1.1.2.1. Hakukelpoisuus

1.1.2.2. Haku- ja valintamenettely

1.1.2.3. Opiskelu

1.1.2.4. Opiskelukäytänteitä

1.1.2.5. Yhteystiedot

1.1.3. Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus

1.1.3.1. Hakukelpoisuus

1.1.3.2. Haku- ja valintamenettely

1.1.3.3. Opiskelu

1.1.3.4. Opiskelukäytänteitä

1.1.3.5. Yhteystiedot

1.1.4. Opettajien täydennyskoulutus

1.1.5. HAMKin palvelut opettajaopiskelijoille

1.2. Informaatioteknologia

1.3. International Business

1.4. Kestävä kehitys

1.5. Construction Engineering

1.6. Rakentaminen

1.7. Rakennusalan työnjohto

1.8. Rakentamistekniikka

1.9. Sosiaaliala

1.10. Rakennettu ympäristö

1.11. Puutarhatalous

1.12. Metsätalous

1.13. Tietojenkäsittely

1.14. Sairaanhoito

1.15. Sähkö- ja automaatiotekniikka

1.16. Bio- ja elintarviketekniikka

1.17. Hevostalous

1.18. Terveydenhoito

1.19. Mechanical Engineering and Production Technology

1.20. Kone- ja valmistustekniikka

1.21. Liikenneala

1.22. Liiketalous

1.23. Maatilatalous

1.24. Muotoilu

1.25. Teknologiaosaamisen johtaminen

1.26. Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

1.27. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

1.28. Business Management and Entrepreneurship

1.29. Hakuohjeet

1.30. Ylempi amk-tutkinto

1.30.1. Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

1.30.1.1. Koulutuksen sisältö

1.30.1.2. Toteutustapa

1.30.1.3. Haku

1.30.2. Business Management and Entrepreneurship

1.30.3. Liiketoiminnan kehittäminen

1.30.4. Rakentaminen

1.30.5. Social and Health Care Development and Management

1.30.6. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

1.30.7. Teknologiaosaamisen johtaminen

1.30.8. Oppimisympäristö

1.30.8.1. tilat

1.30.8.2. palvelut

1.30.9. Ylempi AMK -tutkinto

1.31. Tutkintonimikkeet

1.31.1. Agrologi (AMK)

1.31.2. Agrologi (ylempi AMK)

1.31.3. Artenomi (AMK)

1.31.4. Bachelor of Business Administration

1.31.5. Hortonomi (AMK)

1.31.6. Hortonomi (ylempi AMK)

1.31.7. Insinööri (AMK)

1.31.8. Insinööri (ylempi AMK)

1.31.9. Master of Business Administration

1.31.10. Master of Heath Care

1.31.11. Master of Social Services

1.31.12. Metsätalousinsinööri (AMK)

1.31.13. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

1.31.14. Rakennusmestari (AMK)

1.31.15. Sairaanhoitaja (AMK)

1.31.16. Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

1.31.17. Sosionomi (AMK)

1.31.18. Sosionomi (ylempi AMK)

1.31.19. Terveydenhoitaja (AMK)

1.31.20. Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

1.31.21. Tradenomi (AMK)

1.31.22. Tradenomi (ylempi AMK)

1.31.23. Ympäristösuunnittelija (AMK)

1.31.24. Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)

1.31.25. Ylempi AMK

1.32. Toteutustavat

1.32.1. AMK-tutkinto nuorisokoulutuksena

1.32.2. AMK-tutkinto aikuiskoulutuksena

1.32.3. AMK-tutkinto englanninkielisenä

1.32.4. Ylempi AMK-tutkinto

1.32.5. Verkko-opinnot

1.32.6. Ammatillinen opettajankoulutus

1.33. Opetussuunnitelmat

1.34. Ylempi amk-tutkinto

1.34.1. Liiketoiminnan kehittäminen

1.35. Koontisivut

1.35.1. Biotalous

1.35.1.1. Cv-sivut

1.35.1.2. opinnäytetyötiedotteet

1.35.1.3. liittyvät palvelut

1.35.1.3.1. Theseus

1.35.1.3.2. twitter

1.35.1.3.3. facebook

1.35.1.3.4. instagram

1.35.1.3.5. bannerit

1.35.1.3.6. youtube

1.35.1.3.7. blogi

1.35.1.3.8. Milkworks (portal.hamk.fi)

1.35.2. Luonnonvara-ala

1.35.3. Evo. Lepaa. Mustiala

1.36. Social and Health Care Development and Management

2. OPISKELIJALLE

2.1. Opiskelun käytännöt

2.1.1. Lomakepankki

2.1.2. Opetustarjonta ja lukuvuosikalenteri

2.1.3. Ilmoittautuminen ja jatkoaika

2.1.4. HOPS ja AHOT

2.1.5. Arviointi

2.1.6. Kansainvälisyys

2.1.7. Kirjasto

2.1.8. Opintotoimisto

2.1.9. IT-palvelut

2.1.10. Opintotuki

2.1.11. Vapaa-aika

2.1.12. Ruokailu

2.1.13. Henkilöstön yhteystiedot

2.1.14. Kartat

2.2. Harjoittelu

2.2.1. Harjoitteluprosessi ja ohjeistus

2.2.2. Harjoitteluvaihto

2.3. Opinnäytetyö

2.3.1. Aloittaminen

2.3.2. Tekeminen

2.3.3. Päättäminen

2.4. Valmistuminen

2.4.1. Valmistumisprosessi

2.5. Opintojen jälkeen

2.5.1. Alumnit

2.5.2. Jatko-opinnot

2.6. Pikalinkit

2.6.1. eHOPS

2.6.2. Lukujärjestykset

2.6.3. Moodle

2.6.4. Sähköposti

2.6.5. Helpdesk

2.6.6. Salasanan vaihto

2.6.7. MyFiles

2.6.8. Theseus

2.6.9. HAMKO

2.6.10. Jobstep

2.6.11. Wiki

2.7. Kirjaudu

2.7.1. Omat tiedot

2.7.2. Tiedotteet

2.7.3. Kalenteri

3. TYÖELÄMÄLLE

3.1. Työelämän lähipalvelut

3.1.1. opiskelijatyö

3.1.2. asiantuntijatyö

3.1.3. tutkimukset ja selvitykset

3.1.4. verkostot

3.1.5. koulutus

3.1.6. konsultointi

3.1.7. kehittämishankkeet

3.1.8. oppimishankkeet

3.2. Tutkimuskohteet

3.2.1. Alkutuotanto

3.2.2. Bioenergia

3.2.3. Elintarvikkeet

3.2.4. Huippuosaamisen valmennus

3.2.5. Hyvinvointi

3.2.6. Kansainvälistyminen

3.2.7. Koneet

3.2.8. Liikenne

3.2.9. Liiketoiminta

3.2.10. Muotoilu

3.2.11. Ohjaus ja johtaminen

3.2.12. Ohutlevyteknologia

3.2.13. Teräsrakentaminen

3.2.14. Verkko-opetus

3.2.15. Ympäristö

3.3. Tutkimusyksiköt

3.3.1. ammatillinen huippuosaaminen

3.3.2. arjen palvelut ja teollisuuden digitalisoituminen

3.3.3. biotalous ja bioprosessit

3.3.4. ohutlevykeskus

3.4. TK-toiminta

3.4.1. tavoitteet ja toimintatavat

3.4.2. tutkimusryhmät

3.4.3. rahoitus

3.4.3.1. työelämä

3.4.3.2. hankerahoitus

3.4.3.3. perusrahoitus

3.4.4. opetuksen tuki

3.4.5. aluevaikutus

3.4.6. julkaisut

3.5. Avoimet tarjouspyynnöt

3.6. Avoimet työpaikat

3.7. Julkaisut

3.8. Kirjasto- ja tietopalvelut

3.9. Täydennyskoulutus

3.10. Ylemmät AMK-tutkinnot

4. Tietoa HAMKista

4.1. Tietoa HAMKista

4.1.1. Strategia ja toimintakertomus

4.1.2. kuntayhtymä

4.1.3. hallinto

4.1.3.1. hallinnon asiakirjoja

4.1.4. hallitus

4.1.5. kt-keskukset

4.1.6. laadunhallinta

4.1.7. kumppanuudet

4.1.7.1. strategiset kumppanit

4.1.7.1.1. FUAS

4.1.7.1.2. Via

4.1.7.1.3. Feevale

4.1.7.1.4. Beijing

4.1.7.2. yhteistyökorkeakoulut

4.1.7.3. tk-toiminnan partnerit

4.1.7.4. Säätiö

4.1.8. kartat ja yhteystiedot

4.1.9. Matkailupalvelut

4.1.10. Tarjouspyynnöt

4.1.11. Työpaikat

4.2. Julkaisut ja asiakirjat

4.2.1. Strategiat, suunnitelmat ja raportit

4.2.2. Toimintakertomus

4.2.3. Hallinnon asiakirjoja

4.2.4. Julkaisut

4.3. Mediamateriaali

4.3.1. toimintakertomus

4.3.2. mediatiedotteet

4.3.3. uutiskirje

4.3.4. tiedotuslehti

4.3.5. visuohje

4.3.6. logot

4.3.7. valokuvat

4.3.8. kartat ja yhteystiedot

4.3.9. HAMK sosiaalisessa mediassa

5. IN ENGLISH