Reklamefilm i dansk 6. Klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Reklamefilm i dansk 6. Klasse by Mind Map: Reklamefilm i dansk 6. Klasse

1. I hvilket omfang skal eleverne tilegne sig konkrete faktuelle informationer?

1.1. Opstart

1.1.1. Se reklamefilm

1.1.1.1. Analyse af professionel reklamefilm

1.1.1.1.1. Hvad sælges?

1.2. Uforpligtende deltagelse

1.2.1. Lurking

1.2.2. Passiv perifær læring

1.3. Bruge blog til at dele tanker

1.3.1. Lære at oprette blogindlæg

1.3.2. Vidensdeling

1.4. Lære at bruge lino

1.4.1. Lægge eksempler ud

1.5. Anvende og forbedre ens kommunikationskritiske kompetencer

1.6. Elevarbejde

1.6.1. Lave egen reklamefilm

2. hvilket omfang skal de kunne anvende denne viden i nye sammenhænge?

2.1. Evalueringsloop

2.2. Summativ evaluering

2.2.1. Konstruere reklamefilm

2.2.2. Se hinandens reklamefilm

2.2.2.1. Anvende kommunikationskritiske kompetencer

2.2.3. Lægge reklamefilm ud på lino

3. I hvilket omfang skal de kunne forholde sig til og perspektivere den viden, de har tilegnet sig?

3.1. Mål

3.1.1. Undervisningen i dansk på mellemtrinnet skal bl.a. lede frem mod, at eleverne, efter 6. klassetrin, har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: • Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse • Udtrykke sig i genrer som referat og fortælling • Lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål • Gengive tekster i dramatisk form • Udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation • Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion • Gøre rede for genre og hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre.

3.2. Vejdledningsloop/formidlingsloop

4. Ressourcer