Web 2.0 og læring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Web 2.0 og læring by Mind Map: Web 2.0 og læring

1. Undervisningsforløb

1.1. Konkrete og faktuelle informationer

1.2. Anvende viden i nye sammenhænge

1.3. Reklamefilm i dansk

1.4. Forholde sig til og perspektivere viden

2. Muligheder

2.1. Skabe en form for it grunduddannelse, så eleverne ikke selv skal "opfinde den dybe tallerken"

2.1.1. Officeprogrammer

2.1.2. Billedredigering

2.1.3. Videoredigering

2.1.4. Optimering af søgeresultater

2.1.5. Kildekritik

2.1.6. Mulighed for multimodale tekster

2.2. Qr koder

2.3. Mobil brugerflade i undervisningen

2.3.1. Opslagsværk med i mosen

2.3.2. 3D gps løb i idræt

2.4. Bygge virtuelle verdener

2.4.1. Sandbox Universe

2.4.1.1. Virtuelt univers

2.4.1.2. Leg med tyngdekraften

2.4.1.3. Forståelse for universets tilblivelse/ planeter mv.

2.4.1.4. Byg selv

2.4.2. Portal 2 edu

2.4.2.1. 3D puslespil

2.4.2.2. Forståelse af physics

2.4.2.3. Byg selv

2.4.3. Minecraft

3. Udfordringer

3.1. Tænke didaktikken helt anderledes

3.1.1. Paratviden er en saga blot

3.1.2. Forholde sig receptionsestetisk til sin undervisning

3.1.2.1. Læreren står ikke længere med "det rigtige svar"

3.1.2.2. Eleven kan vide mere om emnet/værktøjet end læreren

3.1.3. Fokus på multimodale tekster/produkter

3.1.4. Hvem er modtager?

3.1.5. Opgør mod linære undervisningsforløb

3.1.5.1. Undervisningsloop

3.2. Tekniske

3.2.1. Hvilke programmer

3.2.2. Begrænsninger vs åbenhed

3.2.3. Hvem påtager sig ansvaret for at elevernes it virker?

3.3. Etiske

3.3.1. Copyright/copyleft

3.3.2. Hvornår er man "stor nok" til at blive lukket ud på nettet

3.4. Evalueringsformer

3.4.1. Hvem har lavet hvad?

3.4.1.1. Samarbejdsblog - er det elevernes ansvar?

3.5. Uniformitet

3.5.1. Fra skole til skole

3.5.2. Fra klasse til klasse

3.5.3. Nationalt

3.6. Eleverne skal udarbjede nye digitale kompetencer

3.6.1. Informationskompetence

3.6.2. Didaktiske kompetnece

3.6.3. Re-medieringskompeyence

3.6.4. Kommunikationskritisk kompetence

3.7. Lærermidler

3.7.1. Didaktiserede lærermidler

3.7.2. Ikke didaktiserede lærermidler

4. Ulemper

4.1. Den parallelle skole

4.1.1. " for skole agtigt"

4.1.2. Ikke nær så forpligtende

4.1.3. Programmerne stemmer ikke overens med hvad eleverne plejer at bruge

4.1.4. Slamkode vs åbenhed

4.2. Nye pædagogiske og etiske diskussioner

4.2.1. Fra lukket land til åbent land

4.2.2. Net etik

4.2.3. Copyright

4.2.3.1. Mange gråzoner

4.3. Skal være online

4.3.1. Eleverne har svært ved at fastholde fokus på opgaven

4.3.1.1. Overspringshandlinger

4.3.1.1.1. Øget stress

4.3.1.1.2. For mange valg

4.3.1.2. Svært for læreren at se hvad eleverne laver

4.3.1.3. Mangler stilladsering når de arbejder på nettet

4.3.2. Stiller krav til adgang til devices/internet hjemme

5. Fordele

5.1. PLC - pædagogisk læringecenter

5.1.1. Video Ugebrev

5.1.2. Video forberedelse

5.1.3. Samling af materiale til eleverne

5.1.3.1. Mulighed for at begrænse udvalget af teksterne

5.1.4. Mulighed for at give eleverne net etiske kompetencer

5.1.5. Boganmeldelse via skoleblogs

5.1.5.1. Skrift

5.1.5.2. Billede

5.1.5.3. Video

5.1.5.4. Lyd

5.1.5.5. Grafik

5.2. Gode programmer til Web 2.0 gruppearbejde

5.2.1. Wiki

5.2.2. Google docs

5.2.3. Mindmeister

5.2.4. Flickr

5.3. Cloud computing

5.3.1. Byoc

5.3.1.1. Alt tilgængeligt så snart du har internet

5.3.2. Kollaboration samarbejde

5.3.2.1. Større interaktivitet, hvis man vil det i forb. Med gruppearbejde

5.4. Skolen møder eleverne hvor de er

5.4.1. Udgiver lektier på facebook

5.5. Giver eleverne mulighed for at blive didaktiske designere