Strategiske it-indsatsområder

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strategiske it-indsatsområder by Mind Map: Strategiske it-indsatsområder

1. Notes

2. Timeline

2.1. dfd

3. Information

4. Løsninger

4.1. Stemme

4.1.1. Mikroværkstedspakken

4.1.2. Lingaps

4.1.3. ViTRe

4.1.4. Sokratez

4.2. File repository

4.2.1. http://skolefil.favrskov.dk

4.2.2. Google-drev

4.2.3. Office 365

4.2.4. Dropbox

4.2.5. iCloud

4.2.6. Showbie

4.3. tilgængelighed fra en app

4.4. tidssvarende deling brugergrænseflade organisering

4.5. uni-login

4.6. max tilgængelighed

4.7. imødekomme krav til de ældste elever

4.8. multimodalitet

4.9. udbredelse

4.10. LMS/synlige læringsmål

4.10.1. Kmd education

4.10.2. Meebook

4.10.3. Mimer

4.10.4. Mit Clio

4.10.5. iTunesU

4.11. Det skal være let at komme i sving med

4.12. Ens brugergrænseflade i adm del til alle aldre

4.13. Funktionalitet

4.13.1. Målstyring med ref til Fælles mål og lærernes versioneringer

4.13.2. Planlægningsværktøj

4.13.3. responsværktøjer knyttet til andet end kun tekst

4.13.4. Evaluering

4.14. Videndeling

5. Grundlæggende principper

5.1. Deviceuafhængighed

5.2. Platformsuafhængighed

6. Mål