Ledelsens opgaver

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ledelsens opgaver by Mind Map: Ledelsens opgaver

1. Ma

1.1. Sygemeldinger

1.2. Daglige skemaændringer

1.3. Kursusledelse

1.4. Efteruddannelse/kurser for lærere

1.5. MUS

1.6. Mentorordning for nye lærere

1.7. Skriftlig afleveringsprocedure

1.8. Pædagogiske udvalg

1.8.1. AT

1.8.2. IT-pædagogisk strategi

1.8.3. Iværksætte pædagogiske arrangementer

1.8.4. Årsplan

1.8.5. Lærerteam

1.8.6. Introduktionsforløb for 1gere

1.8.7. Innovation

1.8.8. Studieretningstoning

1.8.9. Planlægning/koordinering af grundforløbet

1.9. Forberede div. PR-møder

1.10. SSP

1.11. Garantiskolen

1.12. IntrFace

1.13. Rusmiddelcentret

1.14. Deltagelse i AT-konferencer, UVM

2. TA

2.1. Ledelse af kontor

2.2. Ansættelse og afskedigelse af TAP

2.3. MUS

2.4. Bygningsansvar

2.5. Årsrapport

2.6. Økonomirapportering

2.7. Ansvar for økonomistyring

2.8. Budgetlægning

2.9. Skolens bestyrelse

2.10. MIO

3. MC

3.1. Stedfortræder for rektor

3.2. Opgavefordeling

3.2.1. SRO, SRP, Danskhistorie

3.2.2. Overordnet opgavefordeling (forår)

3.3. Lærerløn

3.4. Læreradministation (Lectio)

3.5. Årsopgørelse

3.6. Universitetspraktikanter

3.7. Fundraising

3.8. Udvekslingselever

3.9. MUS

3.10. Udvalg

3.10.1. PU

3.10.1.1. AP

3.10.1.2. IT-pædagogisk strategi (MC/Ma)

3.10.2. Profil

3.10.2.1. Internationalisering (MC)

3.10.2.1.1. Studierejser og ekskursioner, inkl. 3.g Kbh.

3.10.2.1.2. Strategi

3.10.2.2. Omverden (MC)

3.10.2.2.1. Brobygning ud af huset

3.10.3. Kvalitets- og elevtrivselsudvalget

3.10.3.1. Kvalitet

3.10.3.2. Talenter

3.10.3.2.1. Studiekredse

3.10.3.2.2. ATU

3.10.3.3. Studieværksted

3.10.3.4. Fællesaktiviteter

3.10.3.4.1. Temadage

3.10.3.4.2. Juleafslutning

3.10.3.4.3. Fællesarrangementer og øvrige fællesaktiviteter

3.10.3.4.4. S

3.10.3.4.5. Skolefest

3.10.3.4.6. Kontakt til FCK (MC)

3.11. MIO

3.12. OK13-gruppe

4. HA

4.1. Skemalægning

4.2. Skriftlige og mundtlige prøver

4.3. Eksamensbeviser og karaktergivning

4.4. Holdoprettelse

4.5. Aktivitetsindberetning

4.6. Elevoptagelse

4.7. Optagelsesprøver

4.8. Elevadministration

4.9. Introduktionskurser og brobygning

4.10. MUS

4.11. Ferieplan

4.12. Forældrekonsultationer

4.13. Autismeklasser

4.14. Uddannelsesrådet

4.15. MIO

4.16. Profiludvalg

4.16.1. Brobygning ind i huset

4.16.2. Gymnasiets faglige profil

4.16.3. Udbud og oprettelse af studieretninger

4.16.4. Udbud og oprettelse af valgfag

4.16.5. Undervisningsmidler

4.17. Kontakt til festudvalget

4.18. NV

4.19. OK13-gruppe

5. AC

5.1. Overordnet pædagogisk og økonomisk ansvar

5.2. Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi

5.3. Ansættelse og afskedigelse

5.4. Uddannelsessamarbejdet

5.5. Psykologordning

5.6. MUS

5.7. Ekstern kommunikation

5.7.1. Åbent hus

5.7.2. Publikationer

5.8. Ugebrev

5.9. Optagelsesprøver

5.10. Klagesager

5.11. Skolens bestyrelse

5.12. MIO

5.13. Profiludvalg (ansættelser)

5.14. OK 13-gruppe

5.15. Elevråd