Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evolution by Mind Map: Evolution

1. Livets opstandselse

1.1. Fotosyntese og planter

1.2. Organismer

1.3. Det første liv

1.4. Bakterier

1.4.1. Prokaryot

1.4.1.1. Før kerne

1.4.1.2. Bakterier

1.4.2. Eukaryote

1.4.2.1. Med kerne

1.4.2.2. Dyrecelle

1.4.2.3. Plantecelle

1.4.2.4. Alle flercellede organismer

1.5. 4,6 mia. år siden

1.5.1. Støv- og askesky

2. Udvikling

2.1. Celler

2.2. Fra abe til menneske

2.3. Evolutionen i arbejde

2.4. 4 mia. år siden, havne begyndte at dannes

3. Forskellige arter

3.1. Udvikling af arter

3.2. Art er ikke det samme som race

3.3. Ringarter

4. Stamtræ

4.1. Forfædre

4.2. Menneskets stamtræ

4.3. Dyrens stamtræ

4.4. Taberdyr

4.5. Vinderdyr

5. Evolutionens konsekvenser

5.1. Miljø

5.2. Ingen naturkatastofer de sidste 65 mio. år

6. Tilpasning

6.1. Dyrets tilpasning

6.2. Plantens tilpasning

7. Teorier

7.1. Ud-af-Afrika-teori

7.1.1. Først udvandrede Homo erectus fra Afrika for omkring 1,8 mio. år siden

7.1.2. Ca. 200.000 år siden udvandrede Homo sapiens fra Afrika

7.2. Charles Darwins

7.2.1. Den naturlige udvægling

7.3. Den multiregionale teori