Millionaire Content Generation Strategy

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Millionaire Content Generation Strategy by Mind Map: Millionaire Content  Generation Strategy

1. Videos

1.1. 1. Tip&Tricks Series

1.2. 2. FAQ Series

1.3. 3. Myths&Errors Series

1.4. 4. Testimonials Success Stories / You can do it Series

1.5. 1x za týden

2. PDF Reports

2.1. PDF report

2.1.1. Breaking through idea that will amaze readers, make experts from us and build trust

2.1.2. Rich Scherfchen style

2.1.2.1. 1x za rok

2.1.3. Hubspot Style

2.1.3.1. 1x za kvartál

3. Webinars

3.1. Interviews

3.2. How-to

3.3. Strategies&Tactics

3.4. 1x za měsíc

4. Blog posts

4.1. 1x za týden, přepis videa

5. Social

5.1. Facebook & Twitter posts

5.2. 1x za den

6. Obsah: kvalita, přínos a autenticita obsahu vytváří povědomí o celé značce a naší firmě. Jak skvěle umíme tvořit obsah (spojovat teorie, strategie, taktika, how-to, příklady, ukázky, příběhy) tak umíme přitahovat pozornost a budovat důvěru a dlouhodobý vztah.