phòng sốt xuất huyết

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
phòng sốt xuất huyết by Mind Map: phòng sốt xuất huyết

1. đuổi muỗi

1.1. đốt vỏ cam, vỏ quýt khô, đóng cửa vài phút

1.2. đặt bát tỏi giã nát vào nơi muỗi thường bay đến

1.3. đặt đầu gió, dầu con hổ ở chỗ lắm muỗi

1.4. mặc quần áo trắng hoặc nhạt màu

1.5. trồng cây đuổi muỗi

1.5.1. cúc

1.5.2. sả

1.5.3. mần tưới

1.5.4. ngũ gia bì

2. vệ sinh

2.1. ngủ trong màn

2.2. diệt loăng quăng, bọ gậy

2.3. uống nhiều nước

3. uống thảo dược thanh nhiệt giải độc

3.1. trà Artisô

3.2. lá dâu, lá tre

3.3. rau má, rau sam

3.4. sắn dây