Trinmål for musik efter 6. klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trinmål for musik efter 6. klasse by Mind Map: Trinmål for musik efter 6. klasse

1. musikals udøvelse

1.1. deltage lyttende og medskabende

1.2. synge danske og udenlandske sange med god intonation (også i mikrofon)

1.3. synge flerstemmigt med opmærksomhed på det musikalske udtryk

1.4. anvende bredt udvalg af instrumenter i sammenspil i forskellige stilarter

1.5. betjene lokalets musikudstyr

1.6. være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspil

1.7. bruge notation som støtte for musikudøvelsen

1.8. deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

2. musikals skaben

2.1. bruge krop, stemme og computeretil musikalsk udfoldelse

2.2. skabe lydforløb

2.3. improvisere over fast akkord rækkefølge

2.4. skabe enkle melodier/musikstykker vha computer

2.5. arrangere musik udfra eksperimenter og drøftelser

3. musikforståelse

3.1. lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forsk. genrer

3.2. lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen

3.3. fortolke et stykke musik gn. selvvalgt udtryksform

3.4. gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker (både v. lytning og udøvelse)

3.5. anvende enkle akkordmønstre

3.6. anvende notation til analyse af flerstemmighed

3.7. gøre rede for forsk. instrumenters virkemåde og rolle i sammenspilsrelationer

3.8. identificere træk ved musik fra udvalgte perioder i vesterlandsk kultur og kende til centrale musikhistoriske skikkelser

3.9. vide kendskab til musik fra andre kulturer

3.10. samtale om musikkens funktioner og virkninger

3.11. samtale om musik som vare og som kunstnerisk udtryk