Samenvatting Zondag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samenvatting Zondag by Mind Map: Samenvatting Zondag

1. motivatie

1.1. eerst voelen

1.1.1. instrinsieke motivatie

1.1.2. dan gaat het van zelf

1.1.3. eerst verbinding met jezelf

1.1.3.1. dan

1.1.3.1.1. samenleving

1.1.3.1.2. de wereld

1.1.4. welk deel in het geheel heb je zelf

1.1.5. weten

1.1.5.1. is niet

1.1.5.1.1. direct beweging

1.2. workshops meer dan alleen groen

1.2.1. doel: proberen commitment te realiseren

1.2.2. bewustwording

1.2.2.1. transformatie naar actie

1.2.2.1.1. houding

1.2.2.1.2. gedrag

1.3. het moet je raken

1.3.1. combi ratio + emotie

1.3.2. persoonlijke of samen raken

1.3.3. bijv

1.3.3.1. beeld

1.3.3.2. horen

1.3.3.3. best practises

1.3.3.4. inhoud

1.4. gevoel is maakbaar

1.4.1. belevingsaspects

1.4.2. geld raakt

1.4.3. lang niet iedereen al een intrinsieke motivatie krigen

1.5. gedrag = gevoel van iets

1.6. raak iemand in zijn/haar hart

1.6.1. beloon duurzaam gedrag

2. initiatieven van deelnemers

2.1. duurzaamheid, moet

2.1.1. leuk zijn

2.1.2. trendy

2.1.3. hip

2.1.4. enthousiasmeren

2.2. competitie

2.2.1. inperken ecologische footprint

2.2.1.1. icm jongeren organisaties

2.2.1.2. software

2.2.1.2.1. bepalen van je ecologiche footprint

2.2.1.3. stukje bewustwording

2.3. duurzaamheid

2.3.1. komt te wollig over

2.3.2. spreekt studenten weinig aan

2.3.3. mijn en toekomstige generaties gaan last krijgen van niet duurzame ontwikkelingen

2.4. duurzaam

2.4.1. minder moeite

2.4.2. moet leuk

2.4.3. minder duur

2.4.4. beter maar ook goedkoper

2.5. studenten

2.5.1. toch wel

2.5.2. hoger opgeleide mensen zijn meer met duurzaamheid bezig

2.5.3. Untitled

2.6. computer

2.6.1. bereken je ecologische footprint

2.6.2. in de hal

2.7. klm

2.7.1. vragen?

2.7.1.1. hoe betrek je de gehele organisatie?

2.7.1.1.1. kostenefficient

2.7.1.2. bereik meer als iedereen meedoet

2.7.1.3. denk een na over

2.7.1.3.1. meer dan milieu!

2.7.1.3.2. ontwikkeling van mensen

2.7.1.3.3. governance aspect

2.7.1.3.4. eigen werkplek

2.7.1.3.5. wat kan duurzamer, handiger

2.7.1.4. hoe kan je als KLM

2.7.1.4.1. de wereld mooier maken

2.7.1.4.2. samen met ROC

3. duurzaamheid

3.1. winstkant

3.1.1. vliegwielwerking

3.2. kostenkant

3.2.1. mensen komen minder gemakkelijk in beweging

3.3. MVO moet meer passen bij de corebusiness

4. wat verwacht je van de top

4.1. doel

4.1.1. waarom is een bedrijf als IT's bezig met duurzaamheid?

4.1.2. welke overwegingen heb je mbt duurzaamheid?

4.1.3. wat is het doel van je organisatie en hoe past duurzaamheid daarin?

4.2. hoe betrek je de organisatie bij duurzaamheid en krijg je betrokkenheid (inbedden)?

4.2.1. hoe beloon je de managers mbt duurzaamheid?

4.2.2. hoeveel mensen kwamen met een duurzaam initiatief

4.2.2.1. waarmee?

4.2.2.2. en waarom zo weinig?

4.3. wat doet de organisatie aan duurzaamheid?

4.3.1. koop je duurzaam in?

4.3.2. hoe ga je om met de keten en inkoop

4.3.3. wil je een duurzame relatie opbouwen met de keten?

4.4. wat doe je zelf aan duurzaamheid?

5. thema's

5.1. do! kinderen bewust maken van duurzaamheid

5.2. aandeelhouders beïnvloeden om in duurzame aandelen te investeren

5.2.1. krijgen ze meer rendement

5.2.2. financiele prikkel

6. Nu al leuk idee

6.1. Martinair CSR team

6.1.1. vanuit vorig jaar

6.2. businessplan zonne-energie

6.2.1. verbetering rendement

6.3. veel studenten op zoek naar onderzoeksonderwerpen

6.3.1. neerleggen bij maarten

6.3.2. start al in april

6.4. ervaringsplatform

6.4.1. kloof dichten tussen oude en nieuwe generatie

6.4.2. ervaringen tussen jongeren delen

6.4.3. aart bontekoning

6.5. initiatief om ervaring binnen te brengen bij dienstverleners

6.5.1. bijvoorbeeld

6.5.1.1. rabobank

6.5.1.2. groene visa kaarten

6.6. lid worden van internationale roundtable voor sustainable biofuels

6.6.1. als klm

7. Roadblocks

7.1. gedrag

7.1.1. risicomijdend gedrag van de omgeving

7.1.2. tunnelvisie

7.1.2.1. vanuit eigen belang denken

7.1.3. te grote ego's

7.1.3.1. niet delen van kennis en ervaring

7.1.3.2. patenten/octrooien

7.1.3.2.1. hoe gaan we om met IP

7.1.3.2.2. wie heeft de winst

7.1.4. politiek willen scoren

7.1.4.1. windowdressing

7.1.4.2. korte termijn

7.1.4.2.1. lange termijn uit oog verliezen

7.1.5. 'drupel op gloeiende plaat' -gevoel

7.2. randvoorwaarden

7.2.1. geld

7.2.2. kennis

7.2.2.1. gebrek aan keten-/systeemdenken

7.2.2.2. ervaring

7.2.2.2.1. nieuwe technologie

7.2.2.3. patenten/octrooien

7.2.2.3.1. hoe gaan we om met IP

7.2.2.3.2. wie heeft de winst

7.2.2.4. zoveel mogelijk mensen betrekken

7.2.3. tijd/prioriteit

7.2.4. wet- en regelgeving

7.2.4.1. niet belemmerend

7.2.5. geen draagvlak in de top

8. voorbeelden bedrijven o.g.v. duurzaamheid

8.1. vb

8.1.1. 100 elektrische scooters

8.1.1.1. aanbieden manifest

8.1.1.2. road to Copenhagen

8.1.1.3. estafettevorm

8.1.1.3.1. 500 mensen nodig

8.1.1.3.2. jongeren gaan in discussie

8.1.1.3.3. hoe elektrisch rijden

8.1.1.3.4. en oplossing voor klimaatprobleem

8.1.1.4. wie wil er aan meewerken

8.1.2. Robin Good

8.1.3. Dance 4 life

8.1.4. duurzaamheids boodschappentas

8.1.4.1. hip

8.1.4.2. statement

8.1.4.3. way of life

8.2. essent

8.2.1. duurzaamheid

8.2.1.1. meer initiatieven

8.2.1.2. hangt af van de mensen of zij het belangrijk vinden

8.3. randstad

8.3.1. oplossing voor vervoer

8.3.1.1. carpool

8.3.1.1.1. financieel stimuleren

8.3.1.1.2. probeer gedrag te veranderen

8.3.1.1.3. deel de winst van de reisvergoeding (met z'n 2en)

8.3.1.1.4. inventariseren van woonplaatsen

8.3.1.2. openbaar vervoer

8.3.1.3. a label lease auto's

8.3.1.3.1. grote organisaties

8.3.1.4. ict oplossingen

8.3.1.4.1. reisschema

8.3.2. duurzaamheid

8.3.2.1. instrinsieke voorwaarde

8.3.3. 100.000 mensen werken via uitzendbureau

8.3.3.1. ca. 1,5 mln elke dag

8.3.4. week vd duurzaamheid

8.3.4.1. met de flexwerker

8.3.4.2. bekende mensen

8.3.4.2.1. stimulans

8.3.4.2.2. bekenheid

8.3.4.2.3. publiciteit

8.3.4.3. laat de top van bedrijven meedoen