DET VIRTUELLA BIBLIOTEKET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DET VIRTUELLA BIBLIOTEKET by Mind Map: DET VIRTUELLA BIBLIOTEKET

1. 3 biblioteksperspektiv

1.1. 1. Stationära biblioteket

1.1.1. Här är vi, kom till oss!

1.2. 2. Virtuella biblioteket

1.2.1. Där är du, vi kommer till dig!

1.2.1.1. Exempel

1.2.1.1.1. Bibliotekskatalogen på nätet

1.2.1.1.2. Länksamlingar

1.2.1.1.3. Sökverktyg för biblioteksresurser

1.2.1.1.4. Mötesplatser

1.2.1.1.5. En organisations webbplats?

1.2.1.1.6. Intranät/portaler

1.2.1.2. Mobila biblioteket

1.2.1.2.1. Det sammankopplande biblioteket

1.2.1.2.2. Det svarande biblioteket

1.2.1.2.3. Digital Bookmobile

1.3. 3. Det "symbiotiska" biblioteket

1.3.1. Det virtuella biblioteket är beroende av det fysiska och viceversa

1.3.1.1. Det virtuella i det fysiska

1.3.1.1.1. Visualisera det digitala

1.3.1.2. det fysiska i det virtuella

1.3.1.2.1. 3D

2. Roller

2.1. Hittills

2.1.1. Strukturera

2.1.2. Synliggöra

2.1.3. Utvärdera / kvalitetssäkra

2.1.4. Tillgänglighöra

2.2. Framöver

2.2.1. Marknadsföra

2.2.2. Lyssna

2.2.3. Samla: proaktivt

2.2.3.1. användargenererat innehåll

2.2.3.1.1. recensioner

2.2.3.1.2. tips

2.2.3.1.3. livsberättelser

2.2.3.1.4. litteratur

2.3. Från institution till person

3. "Överallt är här"