Landeskunde Країнознавство Німеччини

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Landeskunde Країнознавство Німеччини by Mind Map: Landeskunde  Країнознавство Німеччини

1. План

2. 1. Deutschland. Basisinformation.

3. Друковані джерела

3.1. Tatsachen über Deutschland. Societäts – Frankfurt/ Main, 2005,S.187.

3.2. Franz Specht. Zwischendurch mal: Landeskunde. Deutsch als Fremdsprache. – München: Hueber Verlag. – 2012. – S. 100.

3.3. Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою: Навч. посібник з країнознавства. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.

4. Самостійна робота

4.1. Складання хронологічних та порівняльних таблиць

4.2. Створення презентацій

4.3. Створення слайд-шоу

4.4. Створення відеороліків

4.5. Підготовка фотоколажей

4.6. Написання повідомлень

4.7. Підготовка проектів

5. Семінари

5.1. 1.Was wissen wir über Deutschland? Що ми знаємо про Німеччину?

5.2. 2.Федеральні землі та міста Німеччини. Deutsche Bundesländer.

5.3. 3. Історія та політична система Німеччини. Geschichte und Politik in Deutschland.

5.4. 4. Освіта Німеччини. Ausbildung in Deutschland.

5.5. 5. Суспільне життя Німеччини. Deutsche gesellschaftliches Leben.

5.6. 6. Сучасне культурне життя Німеччини. Deutsche kulturelles Leben.

5.7. 7. Свята та звичаї Німеччини. Feste und Bräuche in Deutschland.

6. Лекція 1

6.1. 7. Deutsche Traditionen. Німецькі традиції.

6.2. Німеччина. Загальна інформація. Deutschland.Allgemeine Information.

6.3. Географічне положення Німеччини. Geographische Lage des Deutschlands.

6.4. Клімат у НІмеччині. Klima in Deutschland.

6.5. Німецькі видатні пам`ятки. Deutsche Sehenswerte – Städte, Museen, Denkmäler.

7. Індивідуальна робота

7.1. Створення мультимедійних презентацій за обраною тематикою

8. Інтернет-посилання