Изображения

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Изображения by Mind Map: Изображения

1. Растерна

1.1. Определение

1.1.1. Растерна графика е структура от данни, която в общия случай представлява правоъгълна матрица от пиксели, т.е. всеки пиксел в изображението има числова стойност, която съдържа информация за цвета в него.

2. Векторни

2.1. Определение

2.1.1. Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори.

2.2. Предимства

2.2.1. Малък обем на изходния файл

2.2.2. Високо качество на образа

2.2.3. Възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации

2.3. Недостатъци

2.3.1. Невъзможност за пресъздаване на фотореалистични изображения