Forskning & Uddannelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Forskning & Uddannelse by Mind Map: Forskning & Uddannelse

1. Ungdomsuddannelse

1.1. Styrke aktørernes fælles perspektiv på fremtidsens ungdomsuddannelser, herunder fælles ansvar for realisering af 95 % målsætningen

1.1.1. En del af strategiens formål - arbejdet med overgange er et element i arbejdet med at opfylde 95 % målsætningen

1.2. Mere systematisk samarbejde omkring overgang fra folkeskole til ungddomsuddannelse

1.2.1. Overgange er det overordnede tema i rev. uddannelsesstrategi.

2. Videregående uddannelse

2.1. Arbejde for flere korte videregående uddannelser i Silkeborg

2.1.1. Understøtter Erhvervsakademi Dania i deres ansægning om nye KVU'er

2.1.2. Indgår som satsningsområde i rev. uddannelsesstrategi

2.2. Konsolidering af VIA Campus Silkeborg

2.2.1. Der pågår drøftelser og kommunen bidrager og understøtter arbejdet sådan som det er muligt.

2.3. Etablering og udnyttelse af VIA Studentervæksthus

2.3.1. Lokaler på Det gl. Rådhus er taget i brug. Der arbejdes løbende på at udbytte potentialet.

2.4. Fortsat udbud af relevant efter- og videreuddannelsesmuligheder lokalt

2.4.1. Bl.a. Erhvervsakademi Dania og kursusfællesskabet ml. Teknisk Skole og Handelsskolen udbyder efter- og videreuddannelser. Er blandt væsentlige partnere i kommunens rotationstilbud til HK'ere.

3. Forskning

3.1. Arbejde for øget samspil mellem praksis og forksning

3.1.1. Det bliver et væsentligt element i samarbejdsaftalen ml. SK og AU.

3.2. Løbende dialog med AU vedr. samarbejde om aktiviteter i Silkeborg

3.2.1. Samarbejdsaftale er godkendt på AU og i SK af direktionen.

3.2.1.1. Planlæg underskrivelse / præsentation