læringsmidler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
læringsmidler by Mind Map: læringsmidler

1. semantiske (erkendelsesmæssig ressoruce)kilde til viden

1.1. meningsbærende

1.2. anvendes i læringstituation

1.3. produceres med forskellig intention

1.4. forskellige typer

1.5. tre typer tekster

1.5.1. autentiske

1.5.2. adaptive

1.5.3. didaktiske

1.6. computerspil

2. læremidler som læringsredskaber

2.1. faciliteringsredskaber

2.1.1. word- google

2.2. kompenserende

2.2.1. cd ord -syntetisk tale

3. kommunikationsmedier

3.1. kontaktmedier

3.1.1. tavle

3.1.2. naturen

3.1.3. virtuelle læringsrum

3.2. forståelsesmedier

3.2.1. støtter elevers forståelse

3.2.1.1. lette tekster

3.2.1.2. form

3.3. feedback

3.3.1. logbøge

3.3.2. tests

3.4. støtter lærerens metoder og organisering af undervisningen

3.4.1. klasserumsundervisning

3.4.2. værkstedsundervisning

3.4.3. projektarbejdsformen

4. Didaktiske læremidler

5. funktionelle læringsmidler (værktøj uden indhold)

5.1. mikroskop,passer

5.2. Digitale: Prezi,mindmeister