Overblik over arbejde i ugen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Overblik over arbejde i ugen by Mind Map: Overblik over arbejde i ugen

1. Person 1

1.1. Ansvarsområde

1.2. Logbogsform

2. Person 2

2.1. Ansvarsområde

2.2. Logbogsform

3. Person 3

3.1. Ansvarsområde

3.2. Logbogsform

4. Person 4

4.1. Ansvarsområde

4.2. Logbogsform

5. Forslag til produkt

5.1. PowerPoint

6. Forslag til folk I kan interviewe/spørge

6.1. En læge

6.2. En person som er eller har været IT afhængig

6.3. Spørger unge mennesker som bruger IT dagligt, hvor lang tid de er på om dagen.

7. Hvor kan vi blive klogere på vores emne?

7.1. Ved selvfølgelig at spørger dem, som vi har skrevet op. Og samfundet, hvordan de bliver påvirket eller selv påvirker

8. Spørgsmål til vejledning

8.1. opsøg "læge" som kan fortælle, hvad der sker i hjernen når man bliver afhængig.

8.1.1. Spørgsmål: Hvordan sker afhængigheden. Hvorfor bliver man afhængig af lige præcis IT.

8.1.2. Hvad sker der med personen? ændre personen sig? Hvad sker der i hjernen? påvirke IT'en virkeligheden for personen?

8.2. finde info. omkring IT-afhængigheden

8.3. snakke med en som er afhængig af IT'en.

9. Ting vi skal booke til ugen

9.1. Har fat en læge.