Forankring af Rethinks udviklingsarbejde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Forankring af Rethinks udviklingsarbejde by Mind Map: Forankring af Rethinks udviklingsarbejde

1. Proces

1.1. Koordination med sekretariatet, så vi ikke har aktivitetsgengangere

1.2. Vi er tæt på organisationen, men har brug for tæt samarbejde med Rethink

1.2.1. Podio

1.2.2. Huske at bruge koordinationsforummet og inddrage

2. Impuls

2.1. Opfølgning på analysearbejdet - kender vi publikum?

3. Blog

3.1. Prioritering af hvilke input, der skal arbejdes med

3.1.1. Husk forventningsafstemning

3.2. Øget synlighed

3.2.1. Lave en blogstafet mellem sektionsledere, der stille en udfordring til den næste blogger

3.2.2. Gøre Rethink til et redskab for resten af RF

3.3. Udarbejde årshjul/forløb for opfølgning på artikler

3.3.1. Håndtere at tage en opfølgende snak/action på artikler

3.3.2. Identificer interne og eksterne kanaler for at opsamle/præsentere indhold

3.3.3. God proces for opsamling af både gode og dårlige cases

4. MIljø

4.1. Forankre tiltag med opfølgning - eks dingenoter

4.2. Hvordan får vi udnyttet vores viden og implementeret den?

4.3. Tværfagligt arbejde mellem uddannelser (DTU(Smed/Osv)

4.4. Et samarbejde med procesteam om miløstrategi

5. Fælles

5.1. Vi skal sikre tæt dialog med ledelsen, sekretariratet og direktion for vores aktiviteter

5.2. Vælge vores kampe!

5.3. Dele resultater med alle

5.4. Bruge Podio til at videndele og orientere

5.5. Afholde fællesmøder for udvalgte gruppe: fx impuls og miljø holder en dag hvor hele grupperne mødes sammen og går til en opgave

5.6. Præsenter dit arbejde for den ideelle målgruppe. Plant ent tanke/idé -forvent ikke, de selv finder ud af det

5.7. Motivation gennem mulighed for at forandre og ikke kun at opleve Roskilde og få tilgængelighed til data