Metaller og ioner 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metaller og ioner 3 by Mind Map: Metaller og ioner 3

1. Metallers forekomst

1.1. Metaller findes i malm

1.1.1. Malm er en stenart, som består af et metal, der har reageret med oxygen og andre stoffer

1.1.1.1. For at få rent metal skal man skille de enkelte stoffer fra hinanden igen

1.2. Der findes enkelte metaller frit i naturen

1.2.1. De kaldes ædelmetaller

1.2.1.1. Guld

1.2.1.2. Søvl

1.2.1.3. Platin

2. Miner

2.1. I miner finder man malm til at udvinde metaller af

2.1.1. Det er ofte forbundet med store udgifter

3. Udvinding af metal

3.1. Ganske få forbindelse af metal og andre stoffer skal blot opvarmes lidt, for at metallet frigives.

3.1.1. fx. forbindelser med Hg(kviksølv)

3.2. Andre skal opvarmes kraftigt, før at metallet frigives

3.2.1. fx forbindelser med Cu (kobber)

3.2.1.1. Når forbindelser med Cu opvarmes, dannes der Cu2O (kobebroxid)

3.2.1.1.1. Man blander kobber med glødende kul

4. Korrosion

4.1. Alle ikke-ædelmetaller reagerer med luftens O2

4.1.1. Dette kaldes korrosion

4.1.1.1. Når jern angribes af O2, siger man, at det ruster

4.1.1.1.1. Man kan beskytte jern mod rust ved at male det

4.1.1.2. Aluminium oxiderer også

4.1.1.2.1. Fordelen ved Al er, at det kun er det yderste lag, der oxiderer