4.5 Staten ontstaan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4.5 Staten ontstaan by Mind Map: 4.5 Staten ontstaan

1. Willem, veroveraar van Engeland

1.1. Harold liet zich tot koning kronen na de dood van Koning Eduard (1004-1066)

1.1.1. Groot onheil

1.2. Willem de 'Veroveraar' bezette heel Engeland en verwierf de Engelse troon

1.2.1. Domesday book

1.3. Steeds meer eenheid in Engeland

2. Filips II Augustus en Jan zonder Land

2.1. Filips II Augustus wilde van Frankrijk een goed bestuurde staat maken

2.2. Jan zonder Land, Magna Carta

2.2.1. Macht van de koning ingeperkt

3. De Hongerjarige Oorlog

3.1. Engelse Koning leenman van de Franse Koning

3.2. 1337-1453

3.3. Crécy

3.3.1. De glansrijke overwinning

3.3.1.1. de Engelse koning

3.4. Jan zonder Vrees, machtigste leenman

3.4.1. Hertog van Bourgondië

3.5. Jeanne d'Arc

3.6. Franse koning Lodewijk XI en Filips van Bourgondië sloten vrede, de Engelsen definitief verjaagd uit Frankrijk

4. Een nieuw Frankrijk ontstaat

4.1. staatvorming

4.2. centralisatie

4.3. uniformering

5. Geen Bourgondische staat

5.1. Bourgondische hertogen probeerden een eigen staat te stichten

5.2. Filips de Stoute kreeg Bourgondië toegewezen van zijn vader

5.3. Vredesonderhandelingen in Atrecht 1435

6. Van feodale naar moderne staat

6.1. 1464 Staten-Generaal wordt ingesteld

6.2. Algemene gebruikersbelasting

6.2.1. Verzet

7. De burgers tegen centralisatie

7.1. Particularisme

7.2. Opstand en verzet

7.2.1. Vooral Gent en Brugge

7.3. Karel de Stoute

7.3.1. weerstand

7.4. Het Groot Privilege

7.4.1. Maximiliaan maakte deze weer ongeldig en onderdrukte hij de opstandige steden met geweld.