4.5: Staten ontstaan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4.5: Staten ontstaan by Mind Map: 4.5: Staten ontstaan

1. Engeland

1.1. 1066 Engelse Koning Eduard overlijdt, Saksische Harold neemt kroon over.

1.1.1. waren nog 2 andere kandindidaten: Noorse koning Harald, en Willem, hertog van Normandië

1.1.1.1. hertog Willem, 'de veroveraar' bezette Engeland en zette koning Harold af.

1.1.1.2. Koning Harald was verslagen, door koning Harold.

2. Filips II Augustus en Jan zonder land

2.1. 1199 Richard Leeuwenhart overlijdt, zijn broer, John, volgt hem op.

2.1.1. 1215: John 'Jan zonder land' ondertekend de Magna Carta.

2.1.1.1. Magna Carta houdt in dat de macht van de koning verkleint.

2.2. Filips II wilde een goed bestuurde staat van Frankrijk maken

2.2.1. Frankrijk veroverde Engelse bezittingen.

3. De Honderdjarige Oorlog (1337-1453)

3.1. Engelsen tegen Fransen

3.2. Fransen hebben zwaar geleden

3.3. 1450 de Engelsen worden verjaagd uit Frankrijk

3.3.1. Franse koning Lodewijk XI had vrede gesloten met hertog Filips van Bourgondie

4. Een nieuw Frankrijk ontstaat

4.1. nieuwe staatsvorming

4.2. Lodewijk XI gedwongen met zijn ambtenaren een goed belastingstelsel te ontwikkelen.

5. Geen Bourgondische staat

5.1. 1363 Filips de Stoute kreeg, van zijn vader de Franse koning, de provincie Bourgondie

5.2. Filips de Goede wilde eigen Bourgondische staat stichten, los van feodale banden met de Franse koning.

5.2.1. 1435 Belangrijke gebiedsuitbreiding in Noord-Frankrijk.

6. Van feodale naar moderne staat

6.1. 1464: de Bourgondische hertog stelde Staten-Generaal in.

6.1.1. een vergadering van vertegenwoordigers van alle verschillende Bourgondische gewesten.

7. Burgers tegen centralisatie

7.1. centrilisatie: het streven van vorsten om hun hele gebied vanuit een hoofdstad te regelen.

7.2. Vlaamse steden kwamen in verzet tegen de nieuwe hoge belastingen, en inbreuk privileges

7.3. Filips de Goede werd opgevolgd door, zijn zoon, Karel de Stoute (1467-1477)

7.3.1. Onder leiding van Karel de Stoute namen belastingen en inbreuk op privileges weer toe.

8. Willem, 'de Veroveraar'

8.1. voerde feoldale stelsel in Engeland in. Domesday Book

8.2. kwart van Engelse grond gebied werd bezit van koninklijke familie.

8.3. om stevig grip te houden op het bestuur liet hij zijn leenmannen, en achterleenmannen de eed van trouw afleggen