De macht van de paus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De macht van de paus by Mind Map: De macht van de paus

1. God heeft geschapen en de drie standen ingesteld.

1.1. Geestelijkheid moest bidden en voor de zielenheil van de gelovigen zorgen.

1.2. De adel bestuurde het land en beschermde de mensen.

1.3. De boeren zorgde voor het voedsel.

2. De paus kreeg de geestelijke macht en de keizer kreeg de wereldlijke macht.

2.1. Het wereldlijke bestuur had een duidelijke hiërarchie.

3. In 395 werd het Romeinse Rijk verdeeld in Oost en West.

3.1. Daardoor werd de kerk ook gescheiden.Door vele geschilpunten leidden het in 1054 tot het Oosters Schisma: de scheiding tussen de West-Europese kerk onder leiding van de paus in Rome en de oostelijke christenen.

3.1.1. Door vele geschilpunten leidden het in 1054 tot het Oosters Schisma: de scheiding tussen de West-Europese kerk onder leiding van de paus in Rome en de oostelijke christenen.

4. Bisschoppen en aardsbisschoppen gingen de sobere leefwijze van de monniken propageren, dus belangrijker maken.

5. Volgens het kerkelijke recht mochten de inwoners en priesters zelf een bisschop benoemen, de paus schonk hem dan de tekenen van het bisschopsambt: ring, mijter en een staf. Deze plechtigheid heet de investituur.

5.1. Dit gebeurde niet altijd en dan koos de keizer zelf een bisschop en stelde die gelijk aan een leenman, dat was gunstig voor de keizer.

5.1.1. Hieruit ontstond de strijd tussen de paus en de Duitse vorsten om het recht bisschoppen te mogen benoemen.

6. De investituurstrijd eindigde in 1122 met het concordaat van Worms.

6.1. Hierin spraken de paus en de keizer af dat de paus een bisschop zou benoemen en de investituur zou verrichten.

7. Legenda:

7.1. Wereldlijke en geestelijke macht.

7.2. Het Oosters-Schisma.

7.3. De hervormingsbeweging.

7.4. De investituurstrijd