Faktatexter och sökning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faktatexter och sökning by Mind Map: Faktatexter och sökning

1. 1) Problemformulering

1.1. Vilken typ av information är du ute efter?

1.2. Vilka frågor vill du ha svar på?

1.3. Vad är ditt syfte med arbetet?

1.4. Skaffa dig förkunskaper

2. 2) Informationssökning

2.1. 1) Biblioteket

2.2. 2) Skolans databaser

2.2.1. Landguiden

2.2.2. NE

2.3. 3) Länksamlingar

2.3.1. skolverkets länkskafferi

2.3.2. länkskafferiets ugglor

2.4. 4) Länktips från länksamlingar

2.5. 5) Sökmotor

3. 3) Källkritik

3.1. Länksamlingarna är granskade

3.2. När du använder sökmotorer måste du vara kritisk

3.3. Spara källorna

4. 4) Urvalsprocessen

4.1. Välj materialet bland allt du hittat utifrån problemformuleringen

5. 5) Bearbetning

5.1. Har du hittat tillräckligt?

5.2. Kan du besvara dina frågor?

6. 6) Sammanställning och presentation

6.1. Arbetet ska ge svar på frågorna.

6.2. Det ska ha en röd tråd

6.3. Ange alla källor