§ 4.2 Stadslucht maakt vrij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
§ 4.2 Stadslucht maakt vrij by Mind Map: § 4.2  Stadslucht maakt vrij

1. Strijd om de macht in het stadsbestuur

1.1. corruptie

1.1.1. Corruptie onstond doordat er Schepenen werden aangewezen, en die schepenen konden nooit afgezet worden

1.1.1.1. Doordat die schepenen nooit afgezet konden worden maakte zij misbruik van hun macht. Bijvoorbeeld door arme burgers zwaarder te straffen

2. vrijheid

2.1. De Adel voorkwam dat alle horigen naar de stad gingen, door voor de horigen die bleven, de belastingen en herendiensten te verminderen

2.2. Stad

2.2.1. Hoefde geen tienden meer te betalen

2.2.2. Hoefde niet meer voor een heer te werken

3. De Guldensporenslag

3.1. 1302

3.1.1. Vlaamse leger versloeg een Frans elite leger. De overwinnaars verzamelden 500 gulden sporen.

3.2. Franse koning, Filips IV, wilde meer macht in Vlaanderen, Graaf Gwijde

3.3. Franse vonden dat Brugge moest gehoorzamen aan de Franse, maar Brugge vond dat ze rijk genoeg waren om zichzelf te besturen

3.4. Vlaanderen, Brugge