Stadslucht maakt vrij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stadslucht maakt vrij by Mind Map: Stadslucht maakt vrij

1. Stadslucht maakt vrij

1.1. Vroege middeleeuwen

1.1.1. Horigen

1.1.1.1. Werken voor landheer

1.2. Late middeleeuwen

1.2.1. Geen horigen meer in steden

1.2.1.1. Vrijheid in stad

2. Strijd om de macht in het stadsbestuur

2.1. Stedelingen meer directe invloed op het bestuur dan de boeren in de dorpen ( door hun privileges)

2.2. Graaf kiest Patriciërs

2.2.1. De rijkste burgers met grond en huizen in de stad

2.2.1.1. --> Als schepenen

2.3. Patriciërs (schepenen)

2.3.1. Bestuurden de stad en waren rechters

2.4. Het gemeens,(stedelingen die tot patriciaat behoorden)

2.4.1. Opstand tegen onrecht

2.5. 1241 : handelaren uit Brugge eisen beperking tegen de macht

2.5.1. De graaf stelt nieuwe schepenen op en een stadsraad waarin gilden financiële beheer van de schepenen konden controleren.

3. De Guldensporenslag

3.1. Steden konden meer bestuurlijke vrijheid opeisen door bij conflicten/oorlogen tussen de koningen en de leenmannen voor juist partij kiezen

3.2. 1302: Vlaams volksleger verslaat een leger met meer dan tweeduizend geharnaste Franse ridders en vierduizend voetknechten

3.3. De overwinnaas verzamelden 500 buitengemaakte gulden sporen die de ridders aan hun laarsen hadden , en schonken aan kerk in Kortrijk

3.3.1. Guldensporenslag

3.4. Franse greep op Vlaanderen beperkt door deze overwinning.

4. Patriciërs= Rijke Burgers in een stad die ook grond bezitten

5. Schepenen = Aangewezen of gekozen bestuurders en rechters in een Middeleeuwse stad.

6. Het gemeen = Het armere deel van de bevolking in een Middeleeuwse stad, dat bestond uit onder meer ambachtslieden en arbeiders

7. Gilde = Samenwerkingsverband van ambachtslieden met hetzelfde beroep in een sta.d