Stadslucht maakt vrij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stadslucht maakt vrij by Mind Map: Stadslucht maakt vrij

1. Ontwikkeling naar meer vrijheid

1.1. Slavernij omgezet in een bestaan als horige.

1.2. Vanaf de 11e eeuw werden horigen en boeren aangemoedigd om landbouwgrond te ontginnen in ruil voor lagere belastingen of vrijstelling van herendiensten.

1.3. Deze privileges zorgden voor een trek van het platteland naar de stad.

1.3.1. De adel kon een tekort aan arbeidskrachteb op de domeinen alleen voorkomen door voor de horigen die bleven, de belastingen en herendiensten te verminderen.

1.3.1.1. Opkomst van de steden leidde op die manier voor meer vrijheid voor de gehele bevolking.

2. Strijd om de macht in het stadsbestuur

2.1. Stedelingen hadden meer directe invloed op het bestuur dan de boeren in de dorpen,daar had de adel grote invloed op het bestuur.

2.2. In Vlaamse steden koos de graaf Patriciërs als schepenen (de rijkste burgers met grond en huizen in de stad), zij bestuurden de stad en waren de rechters.

2.2.1. De kleine, rijke elite (patriciërs) misbruikten hun macht wel eens, bv door armen meer te straffen voor misdaden. Het gemeen (de stedelingen die niet tot het patriciaat hoorden) kwam regelmatig in opstand.

3. Gilden

3.1. Samenwerkingsverband van ambachtslieden met hetzelfde beroep als in een stad.

3.1.1. Bijv: Toen de Vlaamse graaf in 1241 geld nodig had, eisten ambachtslieden daarvoor, dat het patriciaat minder macht kreeg. Er werd een stadsraad in gesteld waarin de gilden het financiële beheer van schepenen konden controleren.

4. De Guldensporenslag

4.1. Door sociale onrust werd strijd om bestuurlijke macht groter.

4.2. Steden konden meer bestuurlijke vrijheid opeisen door in tijden van oorlog tussen een koning en zijn leenmannen voor de juiste partij te kiezen.

4.3. 1 van de grootste momenten in de Vlaamse geschiedenis, omdat het gewone volk de strijd won van de elitaire Franse ridders.