Stadslucht maakt vrij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stadslucht maakt vrij by Mind Map: Stadslucht maakt vrij

1. Stadslucht maakt vrij

1.1. In de late middeleeuwen konden mensen vrijheid zoeken in de stad en konden vrij zijn van de landheer.

2. Strijd om de macht in het stadsbestuur

2.1. In Vlaamse steden koos de graaf patriciërs als schepenen. Hierdoor kwam de macht in handen van een kleine, rijke elite die de macht weleens misbruikte. Het gemeen kwam hiertegen in opstand.

2.2. In 1241 werd er bepaald dat er elk jaar nieuwe schepenen werden gekozen en hij stelde een stadsraad in. Hierin werden de gilden het financiële beheer van de schepenen gecontroleerd.

3. De Guldensporenslag

3.1. Steden konden meer bestuurlijke vrijheid opeisen door de juiste kant te kiezen in tijden van oorlog of concflicten

3.2. In 1302 versloeg het gewone volk de elitaire Franse ridders. Hierbij verzamelden ze vijfhonderd buitgemaakte gulden sporen.

4. Schepenen

4.1. Bestuurders van de stad en tevens ook de rechters.

5. Het gemeen

5.1. De stedelingen die niet tot het patriciaat hoorden.

6. Gilden

6.1. Organisatie die de belangen van vakgenoten behartigt.

7. Patriciërs

7.1. De rijkste burgers met grond en huizen in de stad.