stadslucht maakt vrij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
stadslucht maakt vrij by Mind Map: stadslucht maakt vrij

1. ontwikkeling naar vrijheid

1.1. in de vroege middeleeuwen begon de ontwikkeling naar meer vrijheid. (door het christendom was de slavernij omgezet naar een iets vrijer bestaan als horige.)

1.2. mensen kregen grond in bezit tegen een jaarlijkse belasting.

1.3. door de opkomst van de steden was er meer mogelijkheid tot ontwikkeling voor vrijheid.

2. vertrek naar de stad

2.1. horigen trokken naar de stad. hierdoor kwam de adel arbeidskracht tekort.

2.2. de adel zorgden voor belasting mindering zodat er nog wel horigen achterbleven voor de domeinen.

3. strijd om de macht (in het machtsbestuur)

3.1. de stedelingen hadden, door hun priveleges, meer directe invloed op het bestuur.

3.2. de graaf koos patriciërs (rijkste burgers met grond en huizen in de stad) als schepenen (bestuurders en rechters van de stad)

3.3. schepenen als bestuurders had ook nadelen: - de macht kon worden misbruikt, minder zware straffen voor rijke lui en zwaardere staffen voor arme inwoners. dit zorgden ervoor dat het gemeen (de stedelingen die niet tot het patriciaat hoorden) in opstand kwamen.

3.4. er kwamen nieuwe wetten om de opstanden tegen te gaan: - er werd elk jaar nieuwe schepenen uitgekozen. - in het stadsbestuur mochten geen mensen zitten die familie van elkaar waren. - er kwam een stadsraad, waarin de gilden (ambachtslieden met hetzelfde beroep) het financiële beheer van de schepenen controleerden.

4. privelege:

4.1. een bijzonder recht of vrijheid welk de landsheer verleende aan zijn leenmannen steden

5. de guldensporenslag

5.1. steden konden meer bestuurlijke vrijheid opeisen, door te kiezen voor een partij tijdens een oorlog.

5.2. de guldensprong is een van de grote momenten in de Vlaamse geschiedenis, omdat het gewone volk de strijd won van de elitaire Franse ridders.