Fysica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fysica by Mind Map: Fysica

1. Krachten

1.1. vier elementen

1.1.1. aangrijpingspunt

1.1.2. richting

1.1.3. zin

1.1.4. groote

1.2. definitie

1.2.1. dynamische kracht oorzaak van bewegingsverandering

1.2.1.1. veranderen van richting

1.2.1.2. stoppen / starten

1.2.1.3. versnellen/ vertragen

1.2.2. statische kracht oorzaak van vervorming

1.3. vervorming

1.3.1. statische uitwerking

1.4. verandering van bewegingstoestand

1.4.1. dynamische uitwerking

1.5. zwaartekracht

1.5.1. veld kracht

1.5.1.1. kracht die op afstand werkt

1.5.2. contact kracht

1.5.2.1. kracht die contact maakt met iets

1.6. Fromules

1.6.1. basis formule krachten

1.6.1.1. formule

1.6.2. groothied

1.6.2.1. F

1.6.3. eenhied

1.6.3.1. newton

1.6.4. zeeniveau van België

1.6.4.1. 9.81 N/kg

2. Druk

2.1. Formule

2.1.1. pa

2.1.1.1. pascal

2.1.2. symbool

2.1.2.1. p

2.1.3. druk op vaste stof

2.1.3.1. p= F/A

2.1.4. hydrostatica

2.1.4.1. druk op een vloestof

2.2. de vervorming van een voorwerp neemt toe wanneer

2.2.1. de kracht die het vervormen toenemen

2.2.2. de contactoppervlakte kleiner wordt

2.3. als de oppervlakte groter is

2.3.1. wordt de kracht ook groter

2.4. als de oppervlakt kleiner is

2.4.1. wordt de kracht ook kleiner

2.5. lucht druk

2.5.1. wordt gemeten met een

2.5.1.1. barometer

2.6. druk in vloeistof

2.6.1. hydrostatica

2.6.1.1. phydrostatisch = hoogte

2.6.1.2. hydrostatisch = p vloeistof

3. machten van 10

3.1. giga

3.1.1. 10^9

3.1.2. G

3.2. mega

3.2.1. 10^6

3.2.2. M

3.3. kilo

3.3.1. 10^3

3.3.2. K

3.4. hecto

3.4.1. 10^2

3.4.2. h

3.5. deca

3.5.1. 10^1

3.5.2. da

3.6. deci

3.6.1. 10^-1

3.6.2. d

3.7. centi

3.7.1. 10^-2

3.7.2. c

3.8. milli

3.8.1. 10^-3

3.8.2. m

3.9. micro

3.9.1. 10^-6

3.9.2. q

4. basis grootheid

4.1. lengte l - meter m

4.2. massa m - kilogram kg

4.3. afstand x - meter m