Jeg ønsker at vide noget om, hvornår eleverne oplever de lærer mest? Deres ideelle "læringsscenar...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jeg ønsker at vide noget om, hvornår eleverne oplever de lærer mest? Deres ideelle "læringsscenarie"? by Mind Map: Jeg ønsker at vide noget om, hvornår eleverne oplever de lærer mest? Deres ideelle "læringsscenarie"?

1. Eleverne bliver ikke hørt i forhold til ændring af undervisning mod det praksisrettede. Hvad giver mening for dem?

1.1. Der er kommet ny bekendtgørelse, der lægger op til praksisnær undervisning

1.1.1. Skal den være det for at eleverne lærer? Eller har de brug for et helt andet perspektiv? (Tone Saugstad?)

1.2. Ledelsen efterspørger praksisnærundervisning og bygger faglokaler frem for klasselokaler

1.3. Ledelsen vision er, at undervisningen skal foregå i HUBS

1.4. Der kan være stor variation i det eleverne efterspørger

1.4.1. Yngre

1.4.2. Ældre

1.4.3. Differentieret undervisning

1.4.4. Læringsstile

1.5. Hvis eleverne høres giver det mere mening for dem?

1.5.1. Motivationen højnes?

1.5.2. Højere grad af transfer?

1.6. Dette kan måske ses i ETUén?

1.7. Skal strukturen omkring undervisning være anderledes? Pauser og timernes længde?

1.7.1. Dette påvirker de didaktiske overvejelser

2. Undersøgelsen skal foregå på hjælperuddannelsen

2.1. Jeg ønsker at undersøge det på Århus sosu-skole

2.1.1. Er der lavet lignende undersøgelser?

2.2. Det skal være blandt sosu-hjælperne

2.2.1. Det er nok især her, jeg ser de største udfordringer i forhold til min fagdidaktik giver mening

2.3. Jeg tænker lige pt ved at foretage en kvalitativ undersøgelse?

2.4. Det kunne være interessant, at undersøge det både på et skp 1 eller skp 2 hold

2.5. Jeg ønsker at vide det, så det kan danne baggrund for hvordan jeg tilrettelægger min undervisning i den nye LUP - Måske praksisnært?

2.6. Det kan komme til at betyde, at mine ideer omkring god undervisning og hvad jeg mener, hvad eleverne har behov for ikke er det sammen.

3. Prioritize Ideas

3.1. Blive helt klar på, hvad det helt nøjagtigt er jeg vil vide. Skrive problemformulering.

3.2. Hvordan eleverne oplever organiseringen af lektioner og pauser

3.3. Low Priority

4. Action Points

4.1. Action Point 1

4.2. Action Point 2