Geneesmiddelenontwikkeling

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geneesmiddelenontwikkeling by Mind Map: Geneesmiddelenontwikkeling

1. Productie

1.1. Samenstelling

1.1.1. Concentraties

1.2. Nodige werktuigen

1.2.1. Mens

1.2.1.1. Loon

1.2.2. Machines

1.2.2.1. Onderhoud

2. Patent

2.1. Uitvinding beschermen

2.2. Voorwaarden

2.2.1. Nieuw

2.2.2. Uitvindinghoogte

2.2.3. Industrieel toepasbaar

2.3. Kapitaal

2.4. Aanvraag

2.4.1. Toestemming

2.4.2. Afwijzing

3. Markt

3.1. Winst

3.2. Bij de man brengen

4. Onderzoek

4.1. Stof tegen de bacterie

4.2. Niet schadelijk voor de omgeving

4.3. Nodige concentratie

4.4. Manier van toediening

4.4.1. Plaats

5. Karakterisering bacterie

5.1. Vorm

5.1.1. Verandering vorm?

5.2. Grootte

5.3. Zwaktes

5.4. Voortplanting

5.4.1. Snelheid

5.4.2. Aantal

6. Ontdekking

6.1. Bacterie

6.1.1. Werking

6.1.2. Is behandeling nodig?

6.2. Symptomen

6.2.1. Levensgevaarlijk?

6.3. Plaats

6.3.1. Organisme

7. Testen

7.1. Overleving

7.1.1. Mens

7.1.1.1. Ziekenhuis

7.1.2. Proefdieren

7.1.2.1. Ratten

7.1.2.2. Konijnen

7.1.2.3. ...