Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grundtlig by Mind Map: Grundtlig

1. Skrev 1500 Salmer

2. Havde Langt skæg og skaldet

3. Kirke er opkaldt efter ham

4. Blev 90 År

5. Præst + Digter