Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NOT by Mind Map: NOT

1. Regionaal Instituut voor Dyslexie

1.1. Stappenplan begeleiding op school

1.2. Behandeling bij dyslexie en...

1.2.1. Kinderen bij wie ontwikkelingsproblemen zoals AD(H)D, ASS of angststoornissen ernstig zijn en er mogelijk ook sprake is van dyslexie, moeten eerst verwezen worden naar een tweedelijns GGZ-omsteling

1.2.2. Heeft een kind dyslexie en belemmert een andere stoornis niet of niet meer de diagnostiek en behandeling van dyslexie, dan kan verzekerde dyslexiezorg worden geboden.

1.2.3. Heeft een kind dyslexie, maar belemmert de andere stoornis de diagnostiek en behandeling van dyslexie, dan moet de andere stoornis eerst worden behandeld totdat die de dyslexiezorg niet meer belemmert.

1.3. Nederlands dyslexieprotocol

1.4. Dyslexie toetsen in groep 7 en 8

1.5. Paul van Loon, Zwijsen en RID

2. Educatieve uitgeverijen

2.1. ThiemeMeulenhoff

2.1.1. Primair onderwijs

2.1.2. Voortgezet onderwijs

2.1.3. VMBO beroepsgericht

2.1.4. MBO

2.1.5. Hoger onderwijs

2.1.6. Nederlands als tweede taal

2.1.7. Cursorisch onderwijs

2.2. Zwijsen

2.2.1. Peuters en kleuters

2.2.2. Rekenen

2.2.3. Taal

2.2.4. Lezen

2.2.5. Schrijven

2.2.6. Kennisgebieden

3. Passend Onderwijs

3.1. ADHD

3.2. Praktijkonderwijs

3.3. Speciaal materiaal

4. Digibord

4.1. Digikeuzebord

4.1.1. Eenvoudig zelf samen te stellen dagplanning

4.1.2. Zeer gebruiksvriendelijk voor zowel leerkracht als leerling

4.1.3. Automatische registratie van alle keuzes van de leerlingen

4.1.4. Veel plaatjes

4.1.5. Eigen afbeeldingen simpel en onbeperkt toevoegen

4.1.6. Koppeling met ParrnasSys is mogelijk

5. Dyslexie

5.1. Stichting Taalhulp

5.1.1. Wie zijn wij?

5.1.1.1. Landelijke stichting, gespecialiseerd in dyslexie

5.1.2. Wat is dyslexie

5.1.2.1. Specifieke leerstoornis op neurobiologische basis

5.1.3. Vergoede dyslexiezorg

5.1.3.1. De diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt vergoed vanuit het basis pakket van de zorgverzekering

5.1.4. Onderzoek

5.1.4.1. lezen en spellen

5.1.4.2. cognitieve indicatoren van sdyslexie

5.1.4.3. intelligentie en woordenschat

5.1.4.4. schriftelijke formuleren

5.1.4.5. observatie van de mondelinge taal

5.1.5. Behandeling

5.1.5.1. Éénmaal per week individuele instructie en oefening door behandelaar

6. Eigen indruk

6.1. Femke

6.1.1. Veel informatie

6.1.2. Methodes, leermaterialen

6.1.3. Druk, veel mensen

6.1.4. Vernieuwend

6.2. Daniëlle

6.2.1. Informatief

6.2.2. Interessant

6.2.3. Veel nieuwe materialen en methodes

6.2.4. Leerzaam

6.3. Senne

6.3.1. Druk

6.3.2. Kleurrijk

6.3.3. Uitnodigend

6.3.4. Informatief

6.3.5. Leuke, nieuwe ervaring