Lejrskole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lejrskole by Mind Map: Lejrskole

1. Mål/formål

1.1. Lære de grundlæggende ting ved Animoto

1.2. Der skal indtales noget fakta omkring besøget på kattegatcentret

1.3. Bevidsthed om at udtryksformerne skal supplere hinanden

1.4. Sammenhæng mellem billeder, lyd og tekst - uden at der er redundans

2. 3. klasse

2.1. 33 elever

2.2. 3 hele skoledage cirka 20 lektioner

2.3. sammen 2 og 2

2.4. 1. gang de arbejder med programmet

3. Eleverne skal overveje det multimodale udtryk

3.1. De må vælge 10 billder hver.

3.1.1. Der kan være mulighed for at differentiere dette.

3.2. Det færdige produkt vises til kommende forældremøde

3.3. Planen er at det skal logges på skoletube

3.4. Tekst og indtalelse skal supplere hinanden,men ikke være det samme

4. Hvordan støtter vi op om elevernes læreprocesser:

4.1. Undervisningsloops, hvor vi ser behov og gennemgår metoder

4.2. I forarbejdet har læreren lavet et eksempel med 3 billeder. Tale om det hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige i eksemplerne.

4.3. Vi er opmærksomme på om nogle har kompetencer og lyst til at være superbruger.

4.4. Vi inddrager og gennemgår elevprodukter på smartboard undervejs i processen.

5. Efter lejrskolen arbejder vi med Animoto

5.1. Eleverne tager på lejrskolen forskellige billeder. Disse billeder ligges i en fælles database, hvortil der skrives tekst, indtales lyd, baggrundsmusik.

6. Offentliggørelse?

6.1. Samtale med børnene omkring medie for offentliggørelse

7. Daglig reflektion på elevintras chatforum over 2-3 lærerformulerede spørgsmål

7.1. individuelt stillede og fra dag til dag