Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De 10 bud by Mind Map: De 10 bud

1. Gud/religion

1.1. Moses

1.2. Religion i dagens Danmark

1.3. Dommedag

2. Unges opførsel

2.1. Curling børn

2.2. Opdragelse

3. Forbrydelse

3.1. Dødsstraf

3.2. Egoisme

4. Samfundets love og regler

5. Dilemmaer

5.1. Krig

6. Reality tv

6.1. Popularitet

6.2. Formål

7. Utroskab

8. Sex

8.1. Prostitution

8.2. Unge

9. Muhammed tegningerne

9.1. Ytringsfrihed

10. Terrorister

11. Krænkelser

12. Sekularisering

13. Skilsmisser

13.1. Til døden os skiller

14. Grundlæggende moral

15. Ær din far og mor

16. Synd

17. Jim Crow laws

17.1. Diskrimination