Ræv

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ræv by Mind Map: Ræv

1. rævens liv

1.1. 1 den nyfødte ræveunge er blind og vejer kun 110 g.

1.2. 2 ti dage efter fødslen begynder ungens øjne og ører at åbne sig.

1.3. 3 når ungen er en måned gammel forlader den for første gang hulen og begynder at æde fast føde.

1.4. 4 ungerne forlader moderen når de er omkring 7 måneder gamle.

1.5. 5 de unge ræve vandrer omkring indtil de finder et passende levested.

1.6. 6 i en alder af 12 måneder yngler ræven for første gang

2. levested

2.1. når ræve har forladt moderen,må de finde deres eget teritorium

2.2. de har brug for et område hvor der er nok af føde steder og skjulesteder

2.3. de skal finde et sted hvor der ikke allerede er en ræv

2.4. det er ikke svært at finde et teritorium

2.5. ræven markere sit territorium med afføring og urin, som omhyggeligt lægges på sten og træstubbe

3. føde og jagt

3.1. ræven spiser

3.1.1. fugle

3.1.2. mad affald

3.1.3. mus

3.1.4. insekter

3.1.5. kaniner

3.2. om foråret er mus en vigtig føde

3.3. ræven står øverst i føde kæden

4. hunde familien

4.1. der er 35 arter i hunde familien

4.2. det største medlem af hunde familien er ulven

4.3. polarræven har en tyk pels,som beskytter den mod lave temperature helt ned til -40 grader

4.4. ørkenræven har det modsatte problem af polarræven.