Strategi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strategi by Mind Map: Strategi

1. Indledning, udgangspunkt

1.1. Fællesmål

1.2. Nuværende strategi

1.3. Kommunens digitalisringsstrategi

1.4. Kommunens lærings- og trivselspolitik

2. Målgruppe for denne del

2.1. Skolerne og fritidsdelen

2.2. Formel og uformel læring

3. Fokuserer på undervisning og læring

3.1. Faglige kompetencer

3.2. Dannelsesproblematik

3.3. Ændringsforslag i folkeskoleloven.

4. Overordnede mål

4.1. Ændrede undervisningsformer

4.2. Ændrede læringsformer

4.3. Ændret fagligt indhold

4.4. Nye funktioner nye læringsformer

5. Indhold på de enkelte punkter

5.1. Formål

5.2. Mål

5.3. Handling

5.3.1. Ledelsen

5.3.2. Ressourcepersonerne

5.3.3. Lærerne

5.3.4. Pædagogerne

5.3.5. Eleverne

5.3.6. Forældrene

5.4. Evaluering

6. Velfungerende IT for alle

6.1. Netværk

6.2. Hardware

6.3. Digitale læremidler

7. Skal understøtte de krav til de læringsmiljøer skolerne ønsker

8. Kompetenceudvikling

8.1. Praksisnær kompetenceudvikling

8.1.1. Læringscentret

8.1.2. Selvevaluering

8.2. Digitale læremidler

8.3. Multimodale produktioner

8.4. Informationskompetence

8.5. Kommunikation og samarbejde

8.6. Faglige vejledere

8.6.1. Ressoucepersoner i SFO

9. Vidensamfundets skole

9.1. Digital indsamling

9.2. Bearbejdning

9.3. Analyse

9.4. Kommunikation

10. Digitale læringsformer

10.1. Læring gennem produktion

10.1.1. Multimedier

10.2. Informationssøgning på nettet

10.3. Simuleringer

10.3.1. Matematik / Naturfag

10.4. Færdighedstræning

10.4.1. Digitale læremidler

10.5. Netetik

10.6. Læringgennem samarbejde

10.6.1. Web2.0

11. Styrket faglighed

11.1. Klare læringsmål hvor IT inddrages

11.2. Lærerne kan italsætte mål og handling

11.3. Faglige netværk - lokalt og kommunalt

11.4. Digitale læringressourcer indgår på lige fod med analoge

11.5. Skole og fritid støtter hinanden

12. Styrket inklution

12.1. Målrettet brug af digitale læremidler

12.2. Inklusion og læseværktøjer

12.3. Digitale værktøjer til differetitering

12.4. Digitalt portfolie

12.5. Planlægning og rammesætningsværktøjer