Problemstilling: Hvad er de kulturelle og religiøse årsager til at jøderne blev fremstillet som f...

Problemstilling og skitse for undersøgelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Problemstilling: Hvad er de kulturelle og religiøse årsager til at jøderne blev fremstillet som fjenden i mellemkrigstidens Tyskland? by Mind Map: Problemstilling: Hvad er de kulturelle og religiøse årsager til at jøderne blev fremstillet som fjenden i mellemkrigstidens Tyskland?

1. Pavekirkens angreb på jøderne, f.eks. i forbindelse med korstogene

2. Holocaust: Nazisternes udrydelse af 6 mio jøder

3. Fremstillingen af jøder i nazistisk propaganda

4. Martin Luthers kritik af jøderne

5. "Den evige fjende"? Antisemiteisme i dag og årsager hertil

6. Det Nye Testamente: Fremstillingen af de jødiske autoriteter i den kristne Bibel

7. Jesu korsfæstelse: Kristendommen opstår som ny religion adskilt fra jødedommen

8. Jødisk religion og selvforståelse

9. Religiøse og politiske forhold i Palæstina omkring år 0

10. Hitlers udtalelser om jøderne og Endlösung