Offentlig portal kategorier

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Offentlig portal kategorier by Mind Map: Offentlig portal kategorier

1. Samfundsfag

2. Bøger

2.1. Månedens nye bøger

2.2. Søg

2.3. Lydbøger

2.4. Ebøger

2.5. Boganmeldelser

2.6. Serier

2.7. Sport

3. Værktøjer

3.1. Lav en brainstorm

3.2. Indsaml information

3.3. Logbog/Portfolio

3.4. Arbejd med tal og figurer

3.5. Skriv

3.6. Lav et spørgeskema

3.7. Fremlæg og præsenter

3.7.1. Film

3.7.2. Præsentation

3.7.3. Lyd

3.7.4. Billeder

3.8. Evaluer

4. Hvilke oplysninger skal være ved første 'møde' med det enkelte læremiddel/den enkelte læringsressource?

4.1. 1. Lag - elev

4.1.1. Link

4.1.2. Kort intro

4.1.3. Login

4.1.4. Hvor længe abonnement

4.1.5. Hvem kan vejlede

4.1.6. Adgang til lærenes side

4.1.7. Kan man bruge det på mobil og ipad?

4.2. 2. Lag lærer

4.2.1. Hvordan bruger andre på skolen det .... Erfaringer

4.2.2. Mere intro + link til 'dybere' viden

4.2.3. Hvad synes andre ... Hvad er godt og hvad er skidt?

5. Apps

5.1. Webapps

5.1.1. Lægges evt også under relevant andet menupunkt

5.2. Android

5.3. Ipad

5.4. Iphone

5.5. Windows8

6. Lærerportal kategorier

6.1. Fagene

6.1.1. Humanistiske fag

6.1.1.1. Dansk

6.1.1.2. Engelsk

6.1.1.3. Fransk

6.1.1.4. Historie

6.1.1.5. Kristendom

6.1.1.6. Samfundsfag

6.1.1.7. Tysk

6.1.2. Naturfag

6.1.2.1. Biologi

6.1.2.2. Fysik/Kemi

6.1.2.3. Geografi

6.1.2.4. Matematik

6.1.2.5. Natur og teknik

6.1.3. Praktiske/Musiske fag

6.1.3.1. Billedkunst

6.1.3.2. Hjemkundskab

6.1.3.3. Håndarbejde

6.1.3.4. Idræt

6.1.3.5. Musik

6.1.3.6. Sløjd

6.2. Ressourcecentret

7. Elevsider

7.1. Boganmeldelser

7.2. Sjov

7.3. Lektiehjælp

8. Fag indskoling

8.1. Dansk-0.-5 kl.

8.2. Engelsk-0.-5.kl.

8.3. Historie-0.-5. kl.

8.4. Kristendom-0.-5. kl.

8.5. Matematik-0.-5. kl.

8.6. Natur og teknik

9. Praktisk/musiske fag

9.1. Billedkunst

9.2. Hjemkundskab

9.3. Håndarbejde

9.4. Idræt

9.5. Musik

9.6. Sløjd

10. Fag udskoling

10.1. Biologi

10.2. Dansk-6.-9.kl.

10.3. Engelsk-6.-9.kl

10.4. Fransk

10.5. Fysik/Kemi

10.6. Geografi

10.7. Historie-6.-9.kl

10.8. Kristendom-6.-9.kl

10.9. Matematik-6.-9.kl

10.10. Samfundsfag

10.11. Tysk

11. Bogomtaler - hvordan

11.1. Tags: bog + fagbog 1,2,3 eller skønlitteratur 1,2,3 + serie

11.2. Kategorier: Nye bøger + fagbog 1,2,3 eller skønlitteratur 1,2,3

11.3. TEKST: Kort omtale + evt. links til sider, hvis bogen har det. Nederst: Forfatter: xxxx xxxxxxx

12. APPS - hvordan (Se eksempler på portalen)

12.1. Hvilke platforme findes app'en til (det må man ofte selv undersøge i app-store, på android market, Google Play, windows 8 mv)

12.2. PT PRÆSENTERER VI IKKE BETALINGSAPPS - DET SKAL VI OVERVEJE OM VI VIL - FOLK SKAL SELV BETALE FOR DET MESTE - DET ER FÅ TING, DER KAN KØRE MED UNILOGIN

12.3. FAG, hvis app'en er faglig

12.4. Klassetrin - alle relevante klassetrin

12.5. Gratis app eller evt. skole-abonnement (f.eks. mindmeister, som hører til skoleblogs) eller evt. begge dele - nogle apps findes i en begrænset gratis-version og en fuld version, som kræver abonnement

12.6. Smartphone og/eller tablet og/eller iphone/ipad