Evaluering af digitale læremidler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evaluering af digitale læremidler by Mind Map: Evaluering af digitale læremidler

1. Didaktiske læremidler

1.1. Platforme

1.1.1. Indholdskvalitet

1.1.2. Omfang

1.1.3. Differentiering

1.1.4. Genbrugerlighed

1.1.5. Brugervenlighed

1.2. Forløb

1.2.1. Indholdskvalitet

1.2.2. Læringsudbytte

1.2.3. Differentiering

1.2.4. Genbrugelighed

1.2.5. Brugervenlighed

1.3. Didaktiske delelementer

1.3.1. Elevhenvendte materialer

1.3.1.1. Indholdskvalitetå

1.3.1.2. Tilgængelighed

1.3.1.3. Læringsudbytte

1.3.1.4. Differentiering/fleksibilitet

1.3.1.5. Genbrugelighed

1.3.2. Lærerhenvendte materialer

1.3.2.1. Indholdskvalitet

1.3.2.2. Læringsudbytte

1.3.2.3. Differentiering

1.3.2.4. Genbrugelighed

1.3.2.5. Brugervenlighed

2. Semantiske læremidler

2.1. Sagtekster: sagprosa, videoer og hjemmesider

2.1.1. Engagerende

2.1.2. Indholdskvalitet

2.1.3. Tilgængelighed

2.1.4. Brugervenlighed

2.1.5. Læringsudbytte

2.2. Sagtekster: animation og simulation

2.2.1. Brugerkontrol

2.2.2. Indholdskvalitet

2.2.3. Tilgængelighed

2.2.4. Brugervenlighed

2.2.5. Læringsudbytte

2.3. Æstetiske tekster: skønlitteratur, film og computerspil

2.3.1. Intensitet

2.3.2. Originalitet

2.3.3. Kompleksitet

2.3.4. Relevans

2.3.5. Tilgængelighed

3. Funktionelle læremidler

3.1. Samarbejde

3.2. Effektivitet

3.3. Tilgængelighed

3.4. Genbrugerlighed

3.5. Brugervenlighed

4. Alle noter er citater fra: "Pjece - Evaluering_af_digitale_læremidler" læremiddel.dk. (2012).Læs mere her: