FUAS, 2C. Kohti yhteistä ja yhteisöllistä digitaalista toimintatapaa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FUAS, 2C. Kohti yhteistä ja yhteisöllistä digitaalista toimintatapaa by Mind Map: FUAS, 2C. Kohti yhteistä ja yhteisöllistä digitaalista toimintatapaa

1. Riippumattomuus

1.1. Välineestä ja paikasta

1.1.1. Puhelin

1.1.2. Tablet

1.1.3. Tietokone

1.1.4. Jne

1.2. Oppimisalusta

1.2.1. Materiaalin jakaminen

1.2.2. Viestintä

1.2.3. Luennot

1.2.4. Ryhmätyöskentely

1.2.5. Verkostoituminen

1.2.6. Tehtävien palautus

1.2.7. Opiskelu

1.3. Yhden välineen tuki

1.3.1. koko polku ilmoittautumisesta arvosanan saamiseen

1.3.1.1. Kaikki helpostiyhdestä paikasta

1.4. Valinnanvapaus

1.4.1. Voi koota oman 'työkalupakin'

1.5. Hälytykset

1.5.1. Valinta, mistä tiedoista

1.6. Haku

1.6.1. Avainsanotus

1.6.2. Älykäs haku

1.6.3. Profiloituja hakutuloksia

1.7. Kertskirjautuminen

1.7.1. Ei uusia tunnuksia

2. Tukipalvelu (chatti, videopuhelu, viestien jättäminen faq)

2.1. Tekninen tuki ja käyttöönottokynnyksen madaltaminen

2.1.1. Väline ja ympäristö

2.1.2. Kuinka huomioin etäosallistujat...

2.2. Oppimisen ohjaus

2.2.1. Opintokokonaisuuden rakentaminen

2.2.2. Mistä tutkinto koostuu

2.2.3. Erilaiset oppimistavat ja niiden tukeminen

2.3. Motivointi

2.3.1. Ei vain välineen koulutusta; uusienmahdollisuuksien markkinointi

2.3.2. Hyödyt ja velvoittavuus

2.4. Vertaistuki

2.4.1. Erilaisen osaamisen hyödyntäminen

2.4.2. Parviäly

2.5. Mentorointi/tuutorointi

2.5.1. Opettajat

2.5.2. Opiskelijat

3. Verkostoitumismahdollisuus myös opetuksen ulkopuolella, avoimuus, yhteisöllinen tekeminen ja tuottaminen

3.1. Tietosuoja ja tekijänoikeudet, yhteiset pelisäännöt

3.2. Erilaiset foorumit yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen

3.3. Käyttöoikeudet ja niiden helppo hallinta

3.3.1. Opettajat

3.3.2. Opiskelijat

3.3.3. Kehittäjät

3.3.4. Yritykset ja muut kumppanit

3.4. Opetuksen ja oppimisen näkyväksi tekeminen

3.4.1. Opiskelijan ja opettajan portfoliot

3.4.1.1. Mahdollisuus jakaa julkisestimomaa osaamista

3.4.1.2. Kulttuurin muutos

4. Fyysisen ympäristön yhdistäminen

4.1. Esim. luonnovara-ala

4.1.1. Esim. kasvihuoneen tuominen osaksi virtuaaliopetusta

4.1.1.1. Tietojen keräys

4.1.1.2. Luvan ja videon välittäminen

4.1.1.3. Ohjaaminen ja hallinta yms.