Tuote eat kehittämis- projektin vaihtoehtoja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tuote eat kehittämis- projektin vaihtoehtoja by Mind Map: Tuote eat  kehittämis- projektin vaihtoehtoja

1. Verkko-opetuspalvelut

1.1. Mentorit

1.1.1. Hyvää

1.1.1.1. Tosi tarpeellinen, hyödyttää monia ja laajasti

1.1.1.2. Paljon muutettavaa ja lisättävää, mahdollisuuksia

1.1.1.3. Sisältää talousaspektin, laskettavissa aika hyvin kustannuksiakin

1.1.1.4. Historiaa olemassa (koulutukset, kyselyt, kulut)

1.1.1.5. Strategia ja konkreettinen toimintaohjelma tarvittaisiin

1.1.1.6. Mentoreista tarvitaan yleistä esittelytietoa

1.1.1.7. Toimintatavan muutokseen liittyy hyvin some ja tvt, voisi hyödyntää mahdollisuuksia ja ideoida uutta

1.1.2. Huonoa

1.1.2.1. Ei päätösvaltaa (voisiko suositella)

1.1.2.2. Mentoreita monta, haastava verkosto

1.1.2.3. Luultavasti suosituksissa vähennyksiä, karsintaa, vaihtoja

1.1.2.4. Laaja kenttä, olisi valittava joku osa-alue

2. Moodle 2 päivitys

2.1. Hyvää

2.1.1. Valmista aineistoa, rajattu, helppo

2.1.2. Kattava, eri tahoja ollut mukana

2.2. Huonoa

2.2.1. Tylsä, ei kiinnosta

2.2.2. Työläs laskea ja dokumentoida

2.3. Valmisteltu jo

3. Tvt:n opetuskäytön malli

3.1. Hyvää

3.1.1. Yleishyödyllinen, tällaista tarvittaisiin

3.2. Huonoa

3.2.1. Vaikea luoda yleispätevää, kaikille ja kaikessa toimivaa

3.2.2. Tärkeän vuorovaikutuksen r akentaminen vaikeaa, opettaja- ja opiskelijakohtaisuus haaste

3.2.3. Laaja tehtävä - paljon muuttujia - ja paljon jo olemassa malleja

3.3. Laaja

4. Tvt:n sovelluksen itseopiskelupaketti

4.1. Hyvää

4.1.1. Yleishyödyllinen

4.1.1.1. Työvälineet

4.1.2. Laajemminkin hyödynnettävissä, jopa tuotteistettavissa

4.2. Huonoa

4.2.1. Vaikea luoda yleispätevää, toimivaa

4.2.2. Aikaa vievää laatia esim. ohjevideoita - turhaa työtä

4.2.3. Tärkeän vuorovaikutuksen rakentaminen vaikeaa

4.3. Aito tuote

5. VEOPaja

5.1. Avoin jatkuva prosessi

5.1.1. Verkossa, somessa, tallenteita, lähitapaamisia, työpajoja

5.2. Oppijalähtöistä

5.2.1. Sisällöt ja työvälineet tarpeen ja toiveiden mukaan

5.3. Osaamisen ja oppimisen jakamista

5.3.1. Asiantuntijat, vertaiset, toisilta ja yhdessä oppiminen

5.4. Edellytysten luomista

5.4.1. VEOP (mentorit) alustukset, organisointi, tiedottaminen

5.5. Yhteisöllistä, verkostoitumista

5.5.1. Mentorit, aktiiviopet ja opiskelijat, oppilaitokset

5.6. Edellyttää

5.6.1. Johdon tukea

5.6.2. Suunittelua, tiedottamista ja organisointia

5.6.3. Henkilökohtaista sitoutumista prosessiin

5.6.4. Aikataulua mutta joustavia toimintamalleja

5.6.5. Rohkeutta kokeilla uutta ja sietää epävarmuutta