Kemiske metoder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kemiske metoder by Mind Map: Kemiske metoder

1. Den natuvidenskabelige metode

1.1. Skal altid bruges ved eksperimenter

2. Opfinderen af den naturvidenskabeligemetode

2.1. Francis Bacon

2.1.1. Viden kommer fra iagttagelser og resultater af ekperimenter

3. Rækkefølgen af den naturvidenskabelige metode

3.1. 1. Man undre sig.

3.2. 2. Man stiller et spørgsmål til det der undre en.

3.3. 3. Svaret på spørgsmålet er en hypotese eller antagelse.

3.4. 4. Man udtænker et eksperiment der viser om hypotesen er rigtig. Forsøget må kun undersøge en ting af gangen.

3.5. 5. Efter forsøget ser man på resultatet. Blev min hypotese besvaret? Hvar den rigtig eller forkert.

3.6. 6. Man stiller et nyt spørgsmål

4. Variable

4.1. I fysik/kemi gør man observationer

4.1.1. Man kan holde øje med

4.1.1.1. Farver

4.1.1.2. Rumfang

4.1.1.3. Masse

4.1.1.4. Hastighed

4.2. Uafhængige variable

4.2.1. Noget man sætter fast ved starten af et eksperiment

4.3. Afhængig variabel

4.3.1. De resultater man for ud af eksperimenter

5. Salte

5.1. Er betegnelsen for en gruppe af stoffer

5.2. Opbygning af salte

5.2.1. fx. NaCl

5.2.1.1. Opbygget af

5.2.1.1.1. Positive natrium-ioner

5.2.1.1.2. Negative chlorid-ioner

5.3. Ioner dannes fordi atomer vil ligne ædelgasse

5.3.1. Ædelgasser er de stoffer der står i hovedgruppe 8

5.3.2. Helium har 2 elektroner i yderste skal alle andre har 8.

5.3.3. Ædelgasreglen

5.4. De positive ioner i salte

5.4.1. De fleste er metaller

5.4.1.1. Na+

5.4.1.2. Al+++

5.4.1.3. Mg++

5.5. De negative ioner i salte

5.5.1. Kommer ofte fra en syre

5.5.1.1. Cl-

5.5.1.1.1. Fra saltsyre

5.5.2. Ionen klades ne syrerest

5.5.2.1. Tilbage er hydrogen ionen H-

6. Saltes navne

6.1. Er sammensat af

6.1.1. Navnet på metallet

6.1.2. Navnet på den neagtive ion

6.1.2.1. Når navnet på en ion ender på -id er der kun et grundstof i ionen.

6.1.2.2. Ender ionen på -at er der oxygen i ionen og ionen består af flere gundstoffer.

7. Saltes kemiske formler

7.1. Antallet af positive ioner og negative ioner i et salt skal være således, at den kemiske formel for saltent bliver neutralt, dvs hverken potivev eller negativ.

8. Opløsning af salte

8.1. Tungopløselige

8.1.1. fx. NaCl

8.2. Letopløselige

8.2.1. fx. mange bjergarter