Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JAG by Mind Map: JAG

1. Förortssvenska

1.1. Tankar

1.1.1. Slang/kompisspråk

1.1.1.1. Ord så som: Jalla - skynda jiddra - prata skit habib - person/kompis bror/bro - kompis

1.1.1.1.1. Har ofta koppling till andra språk

1.1.2. Används av

1.1.2.1. Nytt och Spännande - används därför även av ursvenskar

1.1.2.2. Invandrarbakgrund

1.1.2.2.1. Det är främst invandrare som använder detta språk.

1.1.2.3. Ungdomar

1.1.2.3.1. Blir påverkade av andra och tycker det är "tufft"

1.2. Förhållande till mig

1.2.1. Uppfattning av språket

1.2.1.1. Slarvigt

1.2.1.1.1. Ungefär motsats till formellt/maktspråk.

1.2.1.2. Främmande språk

1.2.1.2.1. Använder mycket sällan, är inte van.

1.2.1.3. Använder endast något liknande ord: "bro" t.ex.

1.2.2. Åsikter om språket

1.2.2.1. Fientligt

1.2.2.2. Hotfullt

1.2.2.3. Våldsamt

1.2.2.3.1. Personer som pratar förortssvenska låter som att de försöker vara tuffa, och för att vara ännu mer tuffa kan de göra brott.

1.2.2.4. Skämtsamt

1.2.2.4.1. När jag säger "Bro" till en vän så är det oftast i en skämtsam situation

2. Fult språk

2.1. Tankar

2.1.1. Orenlighet

2.1.1.1. Skitstövel

2.1.1.1.1. Ofta kopplas fult språk till orenlighet

2.1.2. Adjektiv och åsikter

2.1.2.1. Fult språk används ofta för att förstärka åsikter eller känslor både positivt och negativt

2.1.3. Svordomar, negativt laddade ord, slangord

2.1.4. Vem?

2.1.4.1. Ungdomar

2.1.4.1.1. Ungomar påverkas av varandra och man liknar efter andras fula ord.

2.2. Jag och fult språk

2.2.1. Använder ganska frekvent.

2.2.2. Definering

2.2.2.1. Äldre människor

2.2.2.1.1. Fult språk = dumt och oacceptabelt

2.2.2.2. Ungdomar

2.2.2.2.1. Avtrubbade - acceptabelt

2.2.3. Normer

2.2.3.1. Religion

2.2.3.2. Vänner/personer omkring

2.2.3.2.1. Påverkar mycket

3. Kronolekter

3.1. Förhållande till mig

3.1.1. Som de flesta ungdomar i samhället

3.1.2. Endast "formellt" och "korrekt" språk i speciella fall

3.1.2.1. Presentationer

3.1.2.2. Jobb-Intervjuer

3.1.3. Märks väldigt mycket

3.1.3.1. Skillnader

3.1.3.1.1. Mor -farföräldrar

3.1.3.1.2. Vänner

3.1.4. Påverkas automatiskt av samhället

3.2. Tankar

3.2.1. Som dialekter fast tidsperioder

3.2.1.1. Olika årstionden

3.2.1.2. Olika generationer

3.2.2. Språkets utveckling

3.2.2.1. Olika ord

3.2.2.1.1. Ord som: Typ, liksom, fett

3.2.2.2. Äldre människor

3.2.2.2.1. Korrekta meningsuppbyggnader

3.2.2.3. Ungdomar

3.2.2.3.1. Slang, förkortningar t.ex.

4. Dialekter

4.1. Tankar

4.1.1. Vad?

4.1.1.1. Former av ett språk

4.1.1.1.1. Mindre språk

4.1.1.1.2. Geografiska områden

4.2. Mitt Förhållande

4.2.1. Alla har en dialekt

4.2.1.1. Bra

4.2.1.1.1. Känner igen folks dialekter och kan placera dom

4.2.1.1.2. En del av vår kultur

4.2.1.1.3. Avelshinder

4.2.1.2. Dåligt

4.2.1.2.1. En viss negativ gruppering sker

4.2.1.2.2. Kan försämra kommunikation

4.2.2. Påträffar varje dag

4.2.2.1. En bra vana att höra olika dialekter

4.2.2.1.1. Intressant, roligt

4.2.2.2. Annorlunda dialekter

4.2.2.2.1. Kan leda till åtlöje

4.2.3. Anpassar mig

4.2.3.1. Vid ett formellt samtal anpassar jag mig för att passa in

4.2.3.1.1. För att få högre status i samhället

4.2.3.1.2. T.ex. Anställningsintervju

5. Maktspråk

5.1. Tankar

5.1.1. Svara snabbt

5.1.1.1. Låta övertygande

5.1.1.1.1. Viktig situation

5.1.1.1.2. Trots fel

5.1.2. Utnyttja en situation

5.1.2.1. t.ex. Hitler WW1

5.1.3. Manipulera genom ord/gester

5.1.4. Få någon att respektera

5.1.4.1. Med

5.1.4.1.1. Rätt hållning

5.1.4.1.2. Rätt kläder

5.1.4.1.3. Rätt kroppspråk

5.1.5. Vem använder?

5.1.5.1. Någon som vill manipulera

5.1.5.1.1. Politisk debatt till redovisning

5.1.5.2. Nästan alla någon gång

5.1.5.3. Framför allt

5.1.5.3.1. Politiker

5.1.5.3.2. Myndigheter

5.1.5.3.3. Media

5.1.6. Måste

5.1.6.1. Användas på rätt sätt

5.1.6.1.1. T.ex för att övertyga

5.1.6.2. Användas i rätt situation

5.1.6.2.1. Vardagligt tal - töntigt

5.1.6.2.2. Politik - ett måste

5.2. Relation till

5.2.1. Använder väldigt ofta

5.2.1.1. I skolan

5.2.1.1.1. Motiverande texter

5.2.1.1.2. Övertygande Presentationer

5.2.1.2. På internet

5.2.1.2.1. Diskussionsforum

5.2.2. Träffar sällan men ibland på missbruk

5.2.2.1. Används i dagligt tal

5.2.2.1.1. Tappar respekt

5.2.2.1.2. Tappar intresse

5.2.2.1.3. Konstigt

6. Kvinnligt och manligt

6.1. Tankar

6.1.1. Olika

6.1.1.1. Pratar olika mycket beroende på situtation

6.1.1.2. Kvinnligt

6.1.1.2.1. Pratar mycket ytligt

6.1.1.2.2. Tolkar mer/annorlunda/tvärt om än en kille menar

6.1.1.2.3. Talar snabbt och lite

6.1.1.3. Manligt

6.1.1.3.1. Tolkar bara det som en tjej säger, inte det hon menar.

6.1.1.3.2. Talar ofta och länge

6.2. Förhållande till de två

6.2.1. Märks ofta och enkelt

6.2.1.1. Olika perspektiv/erfaranheter

6.2.1.1.1. Missförstånd

6.2.1.2. Kvinnor pratar relationsreleterat

6.2.1.2.1. Varken dåligt eller bra

6.2.1.3. Män pratar mer sakligt

6.2.2. Kvinnor talar tystare

6.2.2.1. Svårt att höra

6.2.2.1.1. Förvirring

6.2.2.1.2. okoncentration

6.2.3. Bra att det är som det är