Hvad kan man se på ved analyse af ARGUMENTATION?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvad kan man se på ved analyse af ARGUMENTATION? by Mind Map: Hvad kan man se på ved analyse  af ARGUMENTATION?

1. Virkemidler

1.1. Logisk opbygning

1.1.1. Belæg -> påstand

1.1.1.1. Kæder

1.1.1.2. Flere sidestillede belæg for samme påstand

1.1.1.3. Implicitte eller eksplicitte dele

1.1.1.4. For at identificere belæg og påstand må man have indsigt i uenigheden

1.2. Metaforer

1.2.1. Flytning af fokus

1.3. sammenligninger, generaliseringer og det modsatte

1.4. Ordvalgsargumenter

1.4.1. newspeak

1.4.2. konnotation/denotation - plus-ord, minus-ord

1.4.3. svære at angribe - hvorfor?

1.5. Autoritetsargumenter

1.5.1. Afsenders autoritet kan indgå som en slags belæg - husk vi taler om 'autoritet i modtagerens øjne'

1.5.2. Udnyttelse af andres autoritet ved at henvise til eksperter o.l.

1.5.3. titler (traditionel autoritet)

1.5.4. flytning af autoritet

1.5.5. kvantitet som autoritet (flertallet kan ikke tage fejl-tankegangen)

1.6. Underminering af modpartens autoritet (går efter spilleren, ikke efter bolden)

1.7. gendrivelse af egen påstand for at styrge egen etos

1.8. logos, etos og patos ligger forskellige steder i dette mindmap - fine begreber i en analyse!

2. Formålet og kommunikationssituationen

2.1. At vinde tilslutning til en sag (som ikke kan afgøres ved SAND/FALSK)

2.1.1. eks. politisk, moralske værdier, hus-regler

2.2. At søge sandhed

2.2.1. videnskab, fx matematik

2.3. Hvad er afsenderens motiv til at fremføre argumentet - er der noget på spil i kommunikationssituationen?

3. Fejl og mangler

3.1. manipulation

3.1.1. falske forudsætninger/ præsuppositionsfejl

3.1.2. udvalgsprincippet

3.1.2.1. er det sandheden og hele sandheden der fremføres - eller skjules noget?